Giriş

Giriş

 
     
Kullanıcı adımı unuttum.  

Osmaniye Eczacı Odası

Osmaniye Eczacı Odası

Osmaniye Eczacı Odası

41.A.00778
05.01.2018

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Devlet Memurlarının aylıklarının hesaplanmasında esas olan katsayının 01.01.2018 – 30.06.201 dönemi için (0,108550) olduğu, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 04.01.2018/ 27998389-010.06.02-138 sayılı genelgesiyle 25.08.2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneli ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4.Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan hükümlere istinaden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca;

01.01.2018 – 30.06.2018 döneminde,

Giriş Aidatı: Kamu Eczacısı için: 81,41.-TL
Yıllık Aidat: Kamu Eczacısı için: 81,41.-TL.
Giriş Aidatı: Kamuda Çalışmayan Eczacılar İçin: 162,83.-TL
Yıllık Aidat: Kamuda Çalışmayan Eczacılar İçin: 162,83.-TL. olarak tahsil edilecektir.

Her türlü tabii afetlerde zarar gören meslektaşlarımıza felaketin hemen sonrasında yapılacak yardıma kaynak olması amacıyla alınan afet fonu katkı paylarının "Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı Afet Fonu Hesabı"na yatırılması hususunda Türk Eczacıları Birliği 39.Olağan Büyük Kongresi'nde karar alınmıştır.

39.Olağan Büyük Kongre'de afet fonu katkı payının oda aidatı kadar alınması kararlaştırılmıştır.

01.01.2018 – 30.06.2018 döneminde:

Afet Fonu: 54,28.-TL.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Ecz.Mehmet İbrahim Özkol
Sayman

TEB Yardımlaşma Sandığı Banka Hesap Numaraları:

T.İş Bankası Farabi Şb. IBAN No: TR 81 0006 4000 0014 2400 0971 46 (Aidatlar)
T.İş Bankası Farabi Şb. IBAN No: TR 55 0006 4000 0014 2400 4427 40 (Afet Fonu)
Akbank T.A.Ş. Çankaya Şb. IBAN No: TR 12 0004 6008 6488 8000 0680 80 (Aidatlar)

Değerli Meslektaşlarımız,

Osmaniye merkezdeki eczanelerimize ait 08-14 OCAK 2018 tarihleri arasındaki haftalık nöbet çıktısı ektedir. Bilgilerinize..

            Değerli Meslektaşlarımız;

        5 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilen Basın Açıklaması ve Birinci Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısı hakkında bilgilendirmenin yer aldığı 28.12.2017 tarih ve 692 sayılı yazı  ektedir.

 

          Değerli meslektaşlarımız ;

          Diyaliz ve diyaliz dışı ürünlerde 1 Ocak 2018 itibariyle şuan kullandığımız sistem değişecektir.Yeni uygulamayla beraber Diyaliz  Merkezlerinden Çıkan Eritropoietin Ve Darbopoietin Harici Reçeteler bölümü kapatılacaktır. Diyaliz merkezlerinden çıkan bütün reçeteler o diyaliz merkezinin limitine eklenecektir. Buygulamayla beraber 7 Ocak Diyaliz Merkezi, Yeni Hayat Diyaliz Merkezi ve Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi sıralı turlu sisteme geçecektir.Bu sistemle diyaliz merkezleri sırayla devam etmekle beraber ayrıca bir tur sistemi olacaktır. Bu sistem bütün eczaneler limitlerini doldurmadan bir sonraki tura geçişi engellemektedir. Sıra haricinde gelen reçeteleri eski sistemde limite dahil etmiyordu; bu sistemle beraber sıra haricinde gelen reçetelerin tümü limite dahil edilip sırası geldiğinde limitden düşme işlemi uygulanacaktır. (  örneğin ; 7 Ocak diyaliz merkezinin limiti 10000 tl  eczane tur içerisinde 4000 tl karşılamıs ve sırası kendine geldiğinde 6000 lira yapacaktır. 10000  liralık limiti doldurduktan sonra gelen reçetelerde sistem bu tur bitmeden reçete girişine izin vermeyecektir.

    Nöbette gelen reçetelerin odamız tarafından suistimal görülmediği takdirde girişi yapılacaktır ve bu reçetelerin bedelleri bir sonraki turuna eklenecektir.

    Osmaniye Merkez de bulunan Diyaliz Merkezleri Haricinde Çikan Receteler için sistemde Eritropoietin ve Darbopoietin bölününe girilecek olup 1000 TL  aylık limitle karşılanacaktır.  

 

Değerli Meslektaşlarımız,

Osmaniye merkezdeki eczanelerimize ait 02-07 OCAK 2018 tarihleri arasındaki haftalık nöbet çıktısı ektedir. Bilgilerinize.

KIYMETLİ MESLEKTAŞLARIMIZ;

2018 Yılı OCAK  ayı Gökçedam ASM eczane sırası ektedir.Bilgilerinize..

2017 Kasım Ayı Sağlık Ödemeleri Hk.

Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Daire Başkanlığı'ndan Birliğimize yapılan bilgilendirmede;

2017 Kasım Ayı Hastane İlaç Malzeme Avansı, Eczane Kan Ürünü İle Eczane ve Optik katılım payı tutarlarının 02.01.2018 tarihinde bankaya gönderileceği ve aynı gün eczacılarımıza ödeme yapılacağı iletilmiştir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
MERKEZ HEYETİ

           Suriyeli Sığınmacıların Reçetelerini Karşılarken Reçetelerde En Sık Yapılan Hatalar

Değerli Üyelerimiz;

Sizlerin en çok mağduriyet yaşadığı konulardan biri olan Geçici Koruma Kapsamındaki Kişilerin (Suriye’li Sığınmacıların) reçetelerini karşılarken en sık yapılan hatalar hakkında Türkiye genelinde Geçici Koruma Kapsamındaki Kişilerin reçetelerini kontrol eden Ertuğrul Gazi SSGM yetkililerinin Osmaniye Eczacı Odası’nda gerçekleştirmiş olduğu 26/12/2017 tarihli toplantısından alınan notlara dayanarak hazırladığımız bilgi notu aşağıda sunulmuştur.

Geçici Koruma Kapsamındaki Kişilerin (Suriye’li Sığınmacıların) reçeteleri hakkında reçete tarihindeki SUT hükümlüleri geçerli olup, SGK Protokol maddeleri bu kapsamda değerlendirmeye alınmamaktadır.

Ayrıca ; Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın  02/12/2017 tarihinde medyada yer alan açıklamasına göre AFAD kurumunun bazı işleri GÖÇ İDARESİ kurumuna devredilecek olup, devir işlemleri sonrası oluşacak yeni durumla ilgili ilerleyen günlerde yapılacak açıklamaların da takip edilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

SIK KARŞILAŞILAN FATURA KESME HATALARI

 • Fatura tarihleri: fatura o ayın son günü kesilmeli
 • Fatura kime düzenlenecek ? ( Osmaniye Valiliğine )
 • Düzeltmeler nasıl yapılmalı ? ( Daksil kullanılmayacak, yanlış yazılan kısmın  üzeri tek çizgi ile çizilip, doğrusu yazılacak )
 • Kaşe, imza unutulmamalı!
 • Fatura üzerinde bulunan adres, isim, soyisim bilgileri güncel mi? ( Eczacı faturasını önceden fazla miktarda bastırmıs, bilgilerinden herhangi biri değiştikten sonra da fatura da değiştirmedi ise sorun olabilir)

REÇETE VE RAPORLARDA KARŞILAŞABİLECEK OLASI SORUNLAR

 • Raporda / reçetede teşhiş/tanı mutlaka olmalı, olmayan reçteler karşılanmamalı.
 • Kaşedeki doktor adı ile barkoddaki doktor adı farklı ise kaşedeki doktor adı girilmelidir.
 • Sevk süresi 5 iş gününü ( sevk edildiği gün dahil) geçemez. Kanser, böbrek yetmezliği, tansiyon gibi kronik hastalıklarda 1 ay/30 gündür.
 • Toplum Sağlığı Merkezi kodu  Osmaniye için 11809801
 • 18 yaşına kadar çocuk kabul edildiğinden mamalarda malnütrisyon  tanımı için -2 standart sapmanın altındadır ifadesi bulunmalı.
 • Mama raporlarında en son çıkan rapordaki kalori miktarı geçerlidir.
 • Granisetron için tedavi şeması/ dozu, kullanım süresi gereklidir.
 • Kan ürünü için çıkarılan 3 günlük raporlarda rapor başlangıç ve bitiş tarihlerine dikkat edilmelidir. Örneğin rapor 26 sına çıkarılmışsa raporun bitiş tarihi 28 idir. Yani reçete karşılama tarihleri 26-27-28 i arasında olmalıdır.
 • İnsülin iğne uçları karşılarken insulin dozuna dikkat edilmelidir.
 • D vitamini eksikliğinde;  Coledan damla günde 6; Devit damla haftada 210, günde 30; Devit ampül ayda 1 defa.
 • Eczacı doğabilecek olası sorunlara karşı kendisini garantiye almak için hastanın kimlik bilgilerini ( fotokopisini), imzasını alabilir.
 • Vitamin , demir preparatları, mide ilaçları( yardımcı ilaçlarda) teşhis uyumuna bakılmıyor, diğer ilaçlarda bakılıyor.

1- Sağlık Bakanlığı endikasyon onayları prospektüs endikasyonları haricinde ve bakanlığın ayrıca belirttiği endikasyon dışı onay almadan kullanılabilecek ilaçlar listesi dışındaki endikasyonlarda kullanımı için ve yaş, cinsiyet ya da maksimum doz için çıkartılabiliyor.

2- Anti -TNF ilaçlarda aynı anda iki ayrı anti-TNF kullanılamaz. İlaç değişimi yapılabilir ama başlangıç değerlerinin oluşması lazım. Das 28 veya Basdai değerlerinin yükselmesi ile başka bir anti -TNF’ye geçilebilir. 3 aydan fazla kullanımı yoksa başlangıç kriterleri aranarak tekrar rapor çıkarılmalıdır.

3- Hepatitis ve hepbquin ilaçları karaciğer naklinde ödenmez.

4- Kanser tedavisinde yardımcı ilaçlar (granisetron, ondansetron, aprepaint vb.) için ayrıca bulantı ve kusma teşhisi aranmaz.

5- Potasyum sitrat etken maddesi içeren majistraller için Nefroloji uzmanı veya hemodiyaliz sertifikalı doktorlar ile üroloji uzmanı rapor çıkartabilir.

6- Acilde yazılan acil diye ayrıca belirtilen reçetelerde günlük doz uygulanır. Acil hallerde düzenlenen reçetelerdeki parenteral ilaçların 10 günlük dozda diğer ilaçların ise 1 günlük dozda verilmesi gerekmektedir.

7-Diyabetik maküler ödemde Lucentis için birer ay ara ile 3 yükleme dozu ile başlanabilir. Eylea birer ay ara ile 5 yükleme dozu ile başlanabilir. Ara verme 42 günden fazla olursa göze bağlı bir tıbbi gerekçe ile yükleme dozunun tamamlanması gerekir. Retina ven tıkanıklığı ve yaş tip yaşa bağlı makula dejenerasyonu teşhisinde her iki ilaç için de 3 yükleme dozu yapılır. İlaçlar arası değişim yükleme dozlarından sonra yapılabilir ve değişim sebebi raporda belirtilmelidir. İlaç değişimi bir sefere mahsustur. Eğer sistemde hastanın ilaç geçmişi görünmüyorsa kurum aranıp bilgi alınmalı

8-Orlistat etken maddesi (thincal) içeren ilaç kullanımında hastanın kilo alması durumunda bedeli ödenmez.

9-Alkol oranı doktor tarafından belirtilmediği takdirde %96’lık kullanılır. Dilüe alkol dediğinden %70’lik, Absolu alkol ya da dehidrate alkol diye belirtilirse %99,5’luk kullanılır. Kullanıldığı bölgeye ve hazırlanacak preparata göre alkol oranı değişebilir. Dahilen kullanılan preparatlarda alkol %70’lik kullanılır.

10-Elidel krem ve Protopic pomat için raporda gram olarak kullanımı mutlaka belirtilmelidir. Prospektüs bilgisindeki kullanımı dikkate alınacaktır. ( gram belirtilerek günlük kullanım dozunu belirtilmeli )

11-Certican ve Myfortic için tek başına kullanımda da bedeli ödenir. Ayrıca bir kalsinörin inhibitörü veya kortikosteroit kullanmasına gerek yok.

12-Büyüme hormonu kullanımı esnasında SUT’ta belirtilen maddelerden a,b,c,ç ve d bentlerinde bulunan büyüme hormonu başlangıç kriterlerinden herhangi birisini sağlaması tedaviye başlamak için yeterlidir.

13- Mamalarda rapor bitiş süresini aşan miktarlarda medula sisteminin 15 gün öncesinden ödemesi sebebi ile reçete karşılanmaması gerekmektedir. Mamalar günlük doz olarak ayarlanabilmektedir. Mamanın hastanın elinde bitiş süresi kontrol edilmelidir. Mamalar için raporda birebir ticari isminin geçmesi ve kullanım dozunun mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca beslenme solüsyonlarında günlük kalori ihtiyacı belirtilmelidir. Tıbbi mamalarda kalori ihtiyacı belirtilmesine gerek yoktur.

14-Smilac ve İnfatrini beslenme solüsyonları 18 aylık olana kadar veya similac için 8 kg altı, infatrini için 9 kg altı çocuklarda 3 yaşına kadar kullanılabilir.

15- İlaç raporlarında hasta için SUT’a uygun açıklamalar olmalıdır. SUT kuralları yazılıp hasta için özelleştirilmediğinde değerlendirme yapılamamaktadır. (örneğin brilinta ilacı için hem NSTEMİ hem de STEMİ koşulları yazmakta hangisi olduğu belirtilmediğinden kesinti olmaktadır.)

16- Geçici koruma kapsamındaki yabancılarda bebek annesi üzerinden 6 ay boyunca yararlanabilmektedir. Reçete anne üzerine yazıldıysa doğum belgesi istenmez ancak bebek üzerine yazıldıysa örneğin; bebek soyadı şeklinde ise doğum belgesi istenir.

17- TEB birliğinin temin ettiği yurt dışı ithal ilaçlar, Hepatit C ilaçları, İnfertilite teşhisiyle karşılanan hiçbir ilaç ödenmemektedir.

18- 3.basamak acile sevk olmadan gidemezler. 112 acil ile hastaneye geldiyse 112 acilin nakil kağıdı olması gerekir.

19-Reçetelerde barkodda farklı bir doktor kaşede farklı bir doktor olduğunda kaşede yazan doktor medula sistemine girilmelidir.

20- Mama raporlarında çocuk ve yetişkin için malnütrisyon tanımı ayrı ayrı yapılmıştır. Bu malnütrisyon tanımlarına uyulması gerekmektedir.

21- Kan ürünlerinde 3 günlük kanamalı hasta raporu çıkarıldığında yanlışlıkla 4 gün veya daha fazla gün olarak çıkarıldığında ilk 3 gün değerlendirilmektedir.

22-Reçetede hasta ad ve soyadında yanlışlık varsa reçete karşılanmamalıdır.

23- Doktor tescil numarasından farklı bir doktor adı çıkıyorsa reçete karşılanmamalıdır. Yanlış doktor bilgisi medula sistemine girilmesi kesinti sebebidir.

24-Rapor bilgilerinde açıklamalar kısmında rapor süresini kısıtlayıcı bir bilgi varsa ya da verilecek ilaç ile ilgili doz varsa reçetede bu aşıldıysa kesinti sebebidir. Sonradan yapılan düzeltmeler fatura dönemi incelemesi yapılmadan olursa kabul edilmekte kesintiden sonra yapılırsa bir daha ki reçete için kabul edilmektedir.

25-Faturalar bulunduğunuz il valiliğine kesilmektedir. (Örneğin, Şanlıurfa Valiliği, Gaziantep Valiliği, Adana Valiliği vb.)

26- Toplum sağlığı merkezi kodu yanlış girilmektedir. Toplum sağlığı merkezi kodu 11 il plaka kodu 9801’dir.

27- Hepatit C hastalarında yetişkinlerde peginterferon ödenmez. 3-18 yaş arasındaki çocuk hastalarda peginterferon ödenir.

28-Hasta bilgi onay formu olması gereken ilaçlar için e-reçete belirtilmesi gereklidir. Bazı e-reçetelerde mevzuata uygundur ifadesi olmaktadır, bu geçerli değildir.

29-Mama reçetelerinde iki mama aynı anda iki raporla verilebiliyor. En son çıkan mama raporundaki günlük kalori ihtiyacı baz alınarak mama verilirken kalori ihtiyacı aşılıp aşılmadığı kontrol edilmelidir. Adet olarak medula sistemine girilen mamalar günlük olarak girildiğinde doz düzeltilmeli.

30-Hiperkolestrenolemi raporlarında LDL değeri idame olarak belirtiliyorsa medula sistemine hasta tanımlandıktan sonra ilaç alımı var ise daha önceki raporlar eczane sisteminde göründüğünden medulada görünmediğinden idame rapor olarak kabul edilir.

31- İnsülin kalem ucu hastanın günlük kullandığı insülin kadar verilebilir. İlaç bilgisinden kontrol edilmeli.

32- Kontrast maddelerde HSG ve IVP ölçümlerinde 50 ml üzerinde sebep belirtilmelidir. BT ve MR çekimlerinde aranmaz. Reçetede ön tanı ve tetkik mutlaka olacak.

33-Mamalarda 3 persentilin altında ifadesi de 2 standart sapmanın altında ifadesi ile aynı anlamı taşır.

34- İdame raporlarda daha önceki raporlar kontrol edilmeli. İdame raporda tedaviden fayda gördüğüne dair bilgi ve belge istiyorsa eklenmelidir.

35-Aynı etkiyi göstermesine rağmen medula sisteminde eşdeğer gözükmeyen ilaçlar verilmemeli. Örneğin, mukotik şurup yazın reçetelerde mukotik pediatrik formu verildiğinde eşdeğer gözükmediğinden kesinti sebebidir.

36- Reçete yazan ilaç yerine eşdeğeri verilip sisteme eşdeğer girilmezse tarafımızdan düzeltildiğinde geriye dönük ilaç kesintisi olarak gözükmekte. Yapılan kesinti fiyat farkından doğmaktadır.

37- Bazı ilaçlar doz olarak reçete edilmekte, ölçek ya da adet olarak düzeltildiğinde sistem tarafından otomatik kesilmektedir. Sistemde geriye dönük ilaç bilgisi nedeni ile uyarısı bulunur. Örneğin; Depakin solüsyonlarda 2*200 mg ifadesi ölçek olarak girilmeli.

38-Levokarnitin etken maddesi içeren ilaçlar için ölçümünü gösteren tahlil sonucu mutlaka eklenmelidir. Kronik böbrek yetmezliği hastalarında bu sonuç istenmez. Sağlık Bakanlığından onaylı endikasyon dışı kullanım belgesi ile de verilebilir. 

28 Aralık 2017 Yönetim Kurulumuz  İl Göç İdaresi Müdürlüğü ziyaretinde bulundu.

41.A.00667
26.12.2017

 

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Bilindiği üzere 9 Eylül 2017 tarihli 30175sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile SUT eki EK-4/F - Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu Raporu) ile Verilebilecek İlaçlar Listesi”nin 45. maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

“45. Solifenasin, Tolterodine-L, Trospiyum, Darifenasin, Propiverin, Fesoterodin, Mirabegron, Transdermal Oksibutinin; oral oksibutinine yanıt alınamayan ya da tolere edemeyen hastalarda uzman hekimlerce raporsuz, uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir. Duloksetin, erişkin kadınlarda orta dereceli ve şiddetli Stres Üriner İnkontinans (SÜİ)'ın tedavisinde uzman hekimlerce raporsuz, uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir.”

Birliğimize yapılan bildirimler ile, "oral oksibutinine yanıt alınamayan ya da tolere edemeyen hastalarda…" ifadesinin uygulaması ile ilgili tereddüt oluştuğu aktarılarak; "oral oksibutinin" ifadesinin yalnızca transdermal oksibutinin için gerekli olup olmadığı; "Solifenasin, Tolterodine-L, Trospiyum, Darifenasin, Propiverin, Fesoterodin, Mirabegron" etken maddeli ilaçlar için "oksibutinine yanıt alınamayan ya da tolere edemeyen hastalarda…" ifadesinin yeterli olup olmadığının sorulması üzerine; konuya açıklık getirilmesi amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumdan görüş talep edilmiştir.

Kurum tarafından iletilen ve ekte yer alan görüş yazısında;

EK-4/F - Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu Raporu) ile Verilebilecek İlaçlar Listesi”nin 45. maddesinde yer alan “oral oksibutinine yanıt alınamayan ya da tolere edemeyen…” ifadesinin "Solifenasin, Tolterodine-L, Trospiyum, Darifenasin, Propiverin, Fesoterodin, Mirabegron, Transdermal Oksibutinin” etken maddeli tüm ilaçlar için gerekli olduğu belirtilmektedir.

Bilgilerinizi ve tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Ecz. Arman ÜNEY

Genel Sekreter

Kurum yazısı için tıklayınız.

Page 6 of 35

48. BÖLGE OSMANİYE ECZACI ODASI

50 yıldır Adana 4.Bölge Eczacılar Odası’na bağlı olarak görevini yürüten Osmaniye Eczacılar Temsilciliği ildeki eczacı sayısının 150'ye çıkmasının ardından oda statüsüne kavuştu. Karar Türkiye Eczacılar Odası’nın 36.Olağan Genel Kurulu'nda alındı.

Bundan sonra faaliyetlerini Osmaniye 48. Bölge Eczacılar Odası adı ile yürütecek il eczacıları, oda hüviyetini almanın mutluluğunu yaşıyor.

İLETİŞİM

 • Adres:

  Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı 2. Etap
  EGM Apartmanı Kat: 2 No: 1     OSMANİYE

 • Telefon:

  +90 328 812 65 61

  +90 328 812 65 42