Giriş

Giriş

 
     
Kullanıcı adımı unuttum.  

Etikete göre gösterilenler AFAD

           Suriyeli Sığınmacıların Reçetelerini Karşılarken Reçetelerde En Sık Yapılan Hatalar

Değerli Üyelerimiz;

Sizlerin en çok mağduriyet yaşadığı konulardan biri olan Geçici Koruma Kapsamındaki Kişilerin (Suriye’li Sığınmacıların) reçetelerini karşılarken en sık yapılan hatalar hakkında Türkiye genelinde Geçici Koruma Kapsamındaki Kişilerin reçetelerini kontrol eden Ertuğrul Gazi SSGM yetkililerinin Osmaniye Eczacı Odası’nda gerçekleştirmiş olduğu 26/12/2017 tarihli toplantısından alınan notlara dayanarak hazırladığımız bilgi notu aşağıda sunulmuştur.

Geçici Koruma Kapsamındaki Kişilerin (Suriye’li Sığınmacıların) reçeteleri hakkında reçete tarihindeki SUT hükümlüleri geçerli olup, SGK Protokol maddeleri bu kapsamda değerlendirmeye alınmamaktadır.

Ayrıca ; Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın  02/12/2017 tarihinde medyada yer alan açıklamasına göre AFAD kurumunun bazı işleri GÖÇ İDARESİ kurumuna devredilecek olup, devir işlemleri sonrası oluşacak yeni durumla ilgili ilerleyen günlerde yapılacak açıklamaların da takip edilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

SIK KARŞILAŞILAN FATURA KESME HATALARI

 • Fatura tarihleri: fatura o ayın son günü kesilmeli
 • Fatura kime düzenlenecek ? ( Osmaniye Valiliğine )
 • Düzeltmeler nasıl yapılmalı ? ( Daksil kullanılmayacak, yanlış yazılan kısmın  üzeri tek çizgi ile çizilip, doğrusu yazılacak )
 • Kaşe, imza unutulmamalı!
 • Fatura üzerinde bulunan adres, isim, soyisim bilgileri güncel mi? ( Eczacı faturasını önceden fazla miktarda bastırmıs, bilgilerinden herhangi biri değiştikten sonra da fatura da değiştirmedi ise sorun olabilir)

REÇETE VE RAPORLARDA KARŞILAŞABİLECEK OLASI SORUNLAR

 • Raporda / reçetede teşhiş/tanı mutlaka olmalı, olmayan reçteler karşılanmamalı.
 • Kaşedeki doktor adı ile barkoddaki doktor adı farklı ise kaşedeki doktor adı girilmelidir.
 • Sevk süresi 5 iş gününü ( sevk edildiği gün dahil) geçemez. Kanser, böbrek yetmezliği, tansiyon gibi kronik hastalıklarda 1 ay/30 gündür.
 • Toplum Sağlığı Merkezi kodu  Osmaniye için 11809801
 • 18 yaşına kadar çocuk kabul edildiğinden mamalarda malnütrisyon  tanımı için -2 standart sapmanın altındadır ifadesi bulunmalı.
 • Mama raporlarında en son çıkan rapordaki kalori miktarı geçerlidir.
 • Granisetron için tedavi şeması/ dozu, kullanım süresi gereklidir.
 • Kan ürünü için çıkarılan 3 günlük raporlarda rapor başlangıç ve bitiş tarihlerine dikkat edilmelidir. Örneğin rapor 26 sına çıkarılmışsa raporun bitiş tarihi 28 idir. Yani reçete karşılama tarihleri 26-27-28 i arasında olmalıdır.
 • İnsülin iğne uçları karşılarken insulin dozuna dikkat edilmelidir.
 • D vitamini eksikliğinde;  Coledan damla günde 6; Devit damla haftada 210, günde 30; Devit ampül ayda 1 defa.
 • Eczacı doğabilecek olası sorunlara karşı kendisini garantiye almak için hastanın kimlik bilgilerini ( fotokopisini), imzasını alabilir.
 • Vitamin , demir preparatları, mide ilaçları( yardımcı ilaçlarda) teşhis uyumuna bakılmıyor, diğer ilaçlarda bakılıyor.

1- Sağlık Bakanlığı endikasyon onayları prospektüs endikasyonları haricinde ve bakanlığın ayrıca belirttiği endikasyon dışı onay almadan kullanılabilecek ilaçlar listesi dışındaki endikasyonlarda kullanımı için ve yaş, cinsiyet ya da maksimum doz için çıkartılabiliyor.

2- Anti -TNF ilaçlarda aynı anda iki ayrı anti-TNF kullanılamaz. İlaç değişimi yapılabilir ama başlangıç değerlerinin oluşması lazım. Das 28 veya Basdai değerlerinin yükselmesi ile başka bir anti -TNF’ye geçilebilir. 3 aydan fazla kullanımı yoksa başlangıç kriterleri aranarak tekrar rapor çıkarılmalıdır.

3- Hepatitis ve hepbquin ilaçları karaciğer naklinde ödenmez.

4- Kanser tedavisinde yardımcı ilaçlar (granisetron, ondansetron, aprepaint vb.) için ayrıca bulantı ve kusma teşhisi aranmaz.

5- Potasyum sitrat etken maddesi içeren majistraller için Nefroloji uzmanı veya hemodiyaliz sertifikalı doktorlar ile üroloji uzmanı rapor çıkartabilir.

6- Acilde yazılan acil diye ayrıca belirtilen reçetelerde günlük doz uygulanır. Acil hallerde düzenlenen reçetelerdeki parenteral ilaçların 10 günlük dozda diğer ilaçların ise 1 günlük dozda verilmesi gerekmektedir.

7-Diyabetik maküler ödemde Lucentis için birer ay ara ile 3 yükleme dozu ile başlanabilir. Eylea birer ay ara ile 5 yükleme dozu ile başlanabilir. Ara verme 42 günden fazla olursa göze bağlı bir tıbbi gerekçe ile yükleme dozunun tamamlanması gerekir. Retina ven tıkanıklığı ve yaş tip yaşa bağlı makula dejenerasyonu teşhisinde her iki ilaç için de 3 yükleme dozu yapılır. İlaçlar arası değişim yükleme dozlarından sonra yapılabilir ve değişim sebebi raporda belirtilmelidir. İlaç değişimi bir sefere mahsustur. Eğer sistemde hastanın ilaç geçmişi görünmüyorsa kurum aranıp bilgi alınmalı

8-Orlistat etken maddesi (thincal) içeren ilaç kullanımında hastanın kilo alması durumunda bedeli ödenmez.

9-Alkol oranı doktor tarafından belirtilmediği takdirde %96’lık kullanılır. Dilüe alkol dediğinden %70’lik, Absolu alkol ya da dehidrate alkol diye belirtilirse %99,5’luk kullanılır. Kullanıldığı bölgeye ve hazırlanacak preparata göre alkol oranı değişebilir. Dahilen kullanılan preparatlarda alkol %70’lik kullanılır.

10-Elidel krem ve Protopic pomat için raporda gram olarak kullanımı mutlaka belirtilmelidir. Prospektüs bilgisindeki kullanımı dikkate alınacaktır. ( gram belirtilerek günlük kullanım dozunu belirtilmeli )

11-Certican ve Myfortic için tek başına kullanımda da bedeli ödenir. Ayrıca bir kalsinörin inhibitörü veya kortikosteroit kullanmasına gerek yok.

12-Büyüme hormonu kullanımı esnasında SUT’ta belirtilen maddelerden a,b,c,ç ve d bentlerinde bulunan büyüme hormonu başlangıç kriterlerinden herhangi birisini sağlaması tedaviye başlamak için yeterlidir.

13- Mamalarda rapor bitiş süresini aşan miktarlarda medula sisteminin 15 gün öncesinden ödemesi sebebi ile reçete karşılanmaması gerekmektedir. Mamalar günlük doz olarak ayarlanabilmektedir. Mamanın hastanın elinde bitiş süresi kontrol edilmelidir. Mamalar için raporda birebir ticari isminin geçmesi ve kullanım dozunun mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca beslenme solüsyonlarında günlük kalori ihtiyacı belirtilmelidir. Tıbbi mamalarda kalori ihtiyacı belirtilmesine gerek yoktur.

14-Smilac ve İnfatrini beslenme solüsyonları 18 aylık olana kadar veya similac için 8 kg altı, infatrini için 9 kg altı çocuklarda 3 yaşına kadar kullanılabilir.

15- İlaç raporlarında hasta için SUT’a uygun açıklamalar olmalıdır. SUT kuralları yazılıp hasta için özelleştirilmediğinde değerlendirme yapılamamaktadır. (örneğin brilinta ilacı için hem NSTEMİ hem de STEMİ koşulları yazmakta hangisi olduğu belirtilmediğinden kesinti olmaktadır.)

16- Geçici koruma kapsamındaki yabancılarda bebek annesi üzerinden 6 ay boyunca yararlanabilmektedir. Reçete anne üzerine yazıldıysa doğum belgesi istenmez ancak bebek üzerine yazıldıysa örneğin; bebek soyadı şeklinde ise doğum belgesi istenir.

17- TEB birliğinin temin ettiği yurt dışı ithal ilaçlar, Hepatit C ilaçları, İnfertilite teşhisiyle karşılanan hiçbir ilaç ödenmemektedir.

18- 3.basamak acile sevk olmadan gidemezler. 112 acil ile hastaneye geldiyse 112 acilin nakil kağıdı olması gerekir.

19-Reçetelerde barkodda farklı bir doktor kaşede farklı bir doktor olduğunda kaşede yazan doktor medula sistemine girilmelidir.

20- Mama raporlarında çocuk ve yetişkin için malnütrisyon tanımı ayrı ayrı yapılmıştır. Bu malnütrisyon tanımlarına uyulması gerekmektedir.

21- Kan ürünlerinde 3 günlük kanamalı hasta raporu çıkarıldığında yanlışlıkla 4 gün veya daha fazla gün olarak çıkarıldığında ilk 3 gün değerlendirilmektedir.

22-Reçetede hasta ad ve soyadında yanlışlık varsa reçete karşılanmamalıdır.

23- Doktor tescil numarasından farklı bir doktor adı çıkıyorsa reçete karşılanmamalıdır. Yanlış doktor bilgisi medula sistemine girilmesi kesinti sebebidir.

24-Rapor bilgilerinde açıklamalar kısmında rapor süresini kısıtlayıcı bir bilgi varsa ya da verilecek ilaç ile ilgili doz varsa reçetede bu aşıldıysa kesinti sebebidir. Sonradan yapılan düzeltmeler fatura dönemi incelemesi yapılmadan olursa kabul edilmekte kesintiden sonra yapılırsa bir daha ki reçete için kabul edilmektedir.

25-Faturalar bulunduğunuz il valiliğine kesilmektedir. (Örneğin, Şanlıurfa Valiliği, Gaziantep Valiliği, Adana Valiliği vb.)

26- Toplum sağlığı merkezi kodu yanlış girilmektedir. Toplum sağlığı merkezi kodu 11 il plaka kodu 9801’dir.

27- Hepatit C hastalarında yetişkinlerde peginterferon ödenmez. 3-18 yaş arasındaki çocuk hastalarda peginterferon ödenir.

28-Hasta bilgi onay formu olması gereken ilaçlar için e-reçete belirtilmesi gereklidir. Bazı e-reçetelerde mevzuata uygundur ifadesi olmaktadır, bu geçerli değildir.

29-Mama reçetelerinde iki mama aynı anda iki raporla verilebiliyor. En son çıkan mama raporundaki günlük kalori ihtiyacı baz alınarak mama verilirken kalori ihtiyacı aşılıp aşılmadığı kontrol edilmelidir. Adet olarak medula sistemine girilen mamalar günlük olarak girildiğinde doz düzeltilmeli.

30-Hiperkolestrenolemi raporlarında LDL değeri idame olarak belirtiliyorsa medula sistemine hasta tanımlandıktan sonra ilaç alımı var ise daha önceki raporlar eczane sisteminde göründüğünden medulada görünmediğinden idame rapor olarak kabul edilir.

31- İnsülin kalem ucu hastanın günlük kullandığı insülin kadar verilebilir. İlaç bilgisinden kontrol edilmeli.

32- Kontrast maddelerde HSG ve IVP ölçümlerinde 50 ml üzerinde sebep belirtilmelidir. BT ve MR çekimlerinde aranmaz. Reçetede ön tanı ve tetkik mutlaka olacak.

33-Mamalarda 3 persentilin altında ifadesi de 2 standart sapmanın altında ifadesi ile aynı anlamı taşır.

34- İdame raporlarda daha önceki raporlar kontrol edilmeli. İdame raporda tedaviden fayda gördüğüne dair bilgi ve belge istiyorsa eklenmelidir.

35-Aynı etkiyi göstermesine rağmen medula sisteminde eşdeğer gözükmeyen ilaçlar verilmemeli. Örneğin, mukotik şurup yazın reçetelerde mukotik pediatrik formu verildiğinde eşdeğer gözükmediğinden kesinti sebebidir.

36- Reçete yazan ilaç yerine eşdeğeri verilip sisteme eşdeğer girilmezse tarafımızdan düzeltildiğinde geriye dönük ilaç kesintisi olarak gözükmekte. Yapılan kesinti fiyat farkından doğmaktadır.

37- Bazı ilaçlar doz olarak reçete edilmekte, ölçek ya da adet olarak düzeltildiğinde sistem tarafından otomatik kesilmektedir. Sistemde geriye dönük ilaç bilgisi nedeni ile uyarısı bulunur. Örneğin; Depakin solüsyonlarda 2*200 mg ifadesi ölçek olarak girilmeli.

38-Levokarnitin etken maddesi içeren ilaçlar için ölçümünü gösteren tahlil sonucu mutlaka eklenmelidir. Kronik böbrek yetmezliği hastalarında bu sonuç istenmez. Sağlık Bakanlığından onaylı endikasyon dışı kullanım belgesi ile de verilebilir. 

Değerli meslektaşlar,

Bilindiği üzere Geçici Koruma Kanunu Kapsamında olan yabancılara ait (Suriyeli Mülteci) reçeteleri AFAD veya SGK ile TEB arasından herhangi bir protokol imzalamaksızın Başbakanlık genelgesine istinaden eczacılarımız tarafından karşılanmakta ve karşılanan bu reçetelerin faturalandırılması sonrası Ankara’da Ertuğrul Gazi SSGM tarafından kontrol edilmektedir.

Ertuğrul Gazi SSGM yetkilileri tarafından eczacılarımızın karşıladığı bu reçetelerde yapılan kontroller sonucu bazı hata ve eksikliklerin giderilebilmesi adına 26 Aralık 2017 Salı günü saat 13:30’da Odamızda bir bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.

Ertuğrul Gazi SSGM Müdürü Ecz. Aydın TÜRKMEN, Müdür Yardımcısı Ecz. Tuğcan DEMİRTAŞ ve İtiraz Komisyonu Ecz. Hatice Yılmaz’ın katılımı ile gerçekleşecek toplantımıza Suriye Mülteci reçetesi karşılayan tüm meslektaşlarımızın katılımı önemle duyurulur.

Tarih:26 Aralık 2017 Salı

Saat:13:30

Yer: Osmaniye Eczacı Odası Ecz. Hüseyin Dartar Toplantı Salonu

Değerli meslektaşlarımız;

Yönetim kurulu olarak AFAD reçetelerinde yaşanan sorunları çözüme kavuşturmak adına; Ankara Ertuğrul Gazi SSGM yetkilileriyle odamızda meslektaşlarımızla bir toplantı yapılması talebimiz olumlu karşılandı. 26 Aralık 2017 Salı Saat:13:00’ de ; AFAD reçetelerinde karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri, Mülteci reçetelerinde yaşanan kesintiler ve kesinti yaşanmaması adına dikkat edilmesi gereken konuların görüşüleceği  kapsamlı bir toplantı gerçekleştirilecektir.

Eczanelerimizde AFAD reçetelerinde karşılaştığınız sorunların tespit edilerek kurum yetkililerine iletilmesi için değerli görüşlerinizi paylaşmanız bizim için önemlidir.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

AFAD Raporlu Reçeteler Hk.

Kategori Duyuru
Salı, 26 Eylül 2017

KIYMETLİ MESLEKTAŞLARIMIZ;

AFAD reçeteleri karşılanırken, SUT' a göre raporda doz ve miligram belirtilmesi gereken ilaçların listesi ektedir.

Bilgilerinize sunarız.

AFAD Fatura Başlığı Hk

Kategori Duyuru
Çarşamba, 21 Haziran 2017

KIYMETLİ MESLEKTAŞLARIMIZ;

AFAD faturaları düzenlenirken faturada aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekmektedir.Konuyla ilgili AFAD İl Müdürlüğü'nde odamıza gelen yazı ektedir.Bilgilerinize

Fatura Başlığı: Osmaniye Valiliği Afet ve Acil Durum Komisyonu Başkanlığı

Vergi No: 815 034 3774

Vergi Dairesi: OSMANİYE

Kıymetli Meslektaşlarımız;

İşlemleri hızlandırmak ve karışıklığı önlemek adına borcu yoktur belgeleri bu aydan itibaren odamızın bilgi@osmaniyeeczaciodasi.org.tr mail adresinde toplanarak AFAD’ a topluca teslim edilecektir.Bugünden itibaren ivedilikle mail adresimize gönderilmesi rica olunur.

08 ŞUBAT 2017 Yönetim Kurulu olarak; yeni göreve başlayan AFAD İl Müdürü Sayın  Serhat BULUT' a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk.

AFAD Görüşmesi

Kategori Oda Faaliyetleri
Salı, 20 Aralık 2016

Yönetim kurulumuz AFAD İl Müdürü ile görüştü; toplantıda AFAD ödenekleri ve kamptaki son durum hakkında bilgi aldı.AFAD reçetelerinin inceleme merkezinin Kasım itibariyle Ankara SGK'da yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

AFAD Ödenekleri Güncellenmiştir

Kategori Duyuru
Pazartesi, 25 Nisan 2016

AFAD reçetelerinin zamanında incelenmesi ve ödenmesiyle ilgili mart ayında AFAD başkanlığı ziyaret edilmiş ve konuyla ilgili Türk Eczacıları Birliği’nde basın açıklaması yapılmıştı.

AFAD Kesintileri Hakkında

Kategori Duyuru
Pazartesi, 04 Nisan 2016

18.10.2014 Tarihli 2014/4 Sayılı Başbakanlık Genelgesi’nde

Page 1 of 2

48. BÖLGE OSMANİYE ECZACI ODASI

50 yıldır Adana 4.Bölge Eczacılar Odası’na bağlı olarak görevini yürüten Osmaniye Eczacılar Temsilciliği ildeki eczacı sayısının 150'ye çıkmasının ardından oda statüsüne 2007 yılında kavuştu. Karar Türkiye Eczacılar Odası’nın 36.Olağan Genel Kurulu'nda alındı.

Bundan sonra faaliyetlerini Osmaniye 48. Bölge Eczacılar Odası adı ile yürütecek il eczacıları, oda hüviyetini almanın mutluluğunu yaşıyor.

İLETİŞİM

 • Adres:

  Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı 2. Etap
  EGM Apartmanı Kat: 2 No: 1     OSMANİYE

 • Telefon:

  +90 328 812 65 61

  +90 328 812 65 42