Giriş

Giriş

 
     
Kullanıcı adımı unuttum.  

Haberler

29 Oca

SGK Geri Ödeme Komisyon Kararı Hakkında

SGK Geri Ödeme Komisyon Kararı Hakkında

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bugün (26.01.2018) “ 2017/1. Dönem İlaç Geri Ödeme Komisyonu Kararlarına İstinaden Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında” başlıklı olarak yayımlanan duyuru ile;

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 5-(g) ve 7-(e) maddelerine dayanılarak İlaç Geri Ödeme Komisyonu çalışmaları sonucu alınan kararlara yönelik “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” nde yapılan düzenlemelerin yapıldığı;

Bu düzenlemelerde yer alan “lenalidomit” etken maddesini içeren ilaçlar için;

-MM (Multipl Miyelom) ve MDS (Miyelodisplastik Sendrom) tanılarında E735A, E735B, E735C ve E735D gruplarında sırasıyla 5mg, 10mg, 15mg ve 25mg dozlarının,

-MHL(Mantle Hücreli Lenfoma) tanısında E735E, E735F, E735G ve E735H eşdeğer gruplarında sırasıyla 5mg, 10mg, 15mg ve 25mg dozlarının tanımlandığı bildirilmektedir.

Düzenlemeler 31.01.2018 Çarşamba günü yürürlüğe girecek olup, ilgili listeler ektedir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 

Duyuru metni için tıklayınız.

Listeler için tıklayınız.

 
 
29 Oca

29 OCAK-04 ŞUBAT 2018 HAFTALIK NÖBET ÇIKTISI

Değerli Meslektaşlarımız,

Osmaniye merkezdeki eczanelerimize ait 29 OCAK-04 ŞUBAT 2018 tarihleri arasındaki haftalık nöbet çıktısı ektedir. Bilgilerinize..

26 Oca

AFRİN VATANDIR...

        Afrin Vatandır.
       Türkiye Cumhuriyeti sadece iki şeye güvenir. Biri millet kararı, diğeri en elim ve güç şartlar içinde dünyanın takdirlerine hakkıyla layık olma niteliğini kazanan ordumuzun kahramanlığı. Bu iki şeye güvenir. Bu ordular tarihte benzeri görülmemiş kahramanlıklar, fedakârlıklar göstermiştir. Şanlı zaferler kazanmıştır. Millet ve memleketin gerçekten minnet ve teşekkürüne hak kazanmıştır.  Dünyanın hiç bir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir. Sizin gibi komutanları, subayları, er ve erbaşları olan bir milletin yabancı eller altında köle olması mümkün değildir. 


                                                                         Gazi Mustafa Kemal Atatürk

     Tüm Mehmetçiklerimizin gittikleri gibi dönmeleri ümit ediyoruz.Dualarımız Tüm silahlı kuvvetlerimiz ve Afrin’ deki Mehmetçiklerimizledir.Allah yâr ve yardımcıları olsun..

                                                                           Osmaniye Eczacı Odası 
                                                                                 Yönetim Kurulu

26 Oca

Teb Artı Eczane Sigortası Poliçeleri Hakkında

   Değerli meslektaşlarımız , 
            Bildiğiniz üzere Birliğimizin geçen yıl başlattığı Teb Artı Eczane sigortası poliçelerinin süresi 10.02.2018 de dolacaktır . Bu konuyla ilgili Yönetim Kurulumuz Teb Artı’ daki yetkililerden meslektaşlarımızın eczane sigortası konusunda daha fazla bilgilendirilmesi için davette bulunup, toplantı  istedi. Ancak bu konu, poliçe yenileme dönemine denk geldiği için ilerleyen günlerde mümkün olabilecektir. 
            TebArtı’ daki yetkililer ile görüşmeler neticesinde, 
            1) TebArtı’ da yapılan poliçeler çok genel olup çok az hasarı ve genelde doğal afetleri kapsamaktadır.
            2) Söz konusu poliçenin sigortaladığı bedeller artırılabilir, Ek teminatlar ile 
                        -mesleki sorumluluk , 
                        -SGK kesintisi ,
                        -3.şahıs mali mesuliyet,
                        -emniyeti suistimal
                        -taşınan para
                        -kiracılık ve komşuluktan kaynaklanan yangın mali mesuliyet 
gibi eklemeler yapılabilmektedir. ** Tüm bu ek teminatlar eklenerek genişletilmiş bir poliçe piyasa koşullarındaki aynı hakları tanıyan poliçelere göre 300-700 tl arası daha uygun olabilmektedir. 

            3)Yakın zamanda farklı bir şirketten poliçe yenileten meslektaşlarımız Teb Artı ya geçip diğer sigortasını iptal ettirip ücret iadesi alabilirler.

            4) 10 Şubat 2018 TebArtı’nın yenilenme günüdür ancak Mevcut Poliçesi ileri tarihlerde bitecek meslektaşlarımız poliçeleri bitene kadar ek-teminat ve sigorta bedellerini artırmak için bekleyebilirler.

            5) Henüz genişletilmiş poliçesi olmayan ve 10 Şubat’ta poliçesi tamamlanacak meslektaşlarımız için eczane sigortası talep formunu gönderilecektir. 
            İlgili formlara oda sayfamızda TebArtı sigorta başlığı altında mevcut olup dileyen meslektaşlarımıza mail de atılacaktır.Formları doldurup odamıza veya temsilciliklerimize teslim ettikleri takdirde TebArtı’ daki Osmaniye ilgilisi Nilgün hanıma ulaştırmayı ve sigorta işlemlerimizin hızlanması öngörmekteyiz. 

            6)Emtia (ilaç+ilaç dışı) ve demirbaş için sadece muhasebe kayıtları baz alınmaktadır. O yüzden formlar muhasebecilerimizden bilgi alınarak doldurulmalıdır.

            7) Poliçesi ileri tarihte bitecek meslektaşlarımız ilgili forma bitiş tarihini yazdıkları takdirde takip edilip günü geldiğinde haber verilmesi sağlanacaktır.


            Ek poliçe ve Teb Artı sigorta konusunda bilgi almak isteyen meslektaşlarımız odamızdan veya Teb Artı Osmaniye temsilcisi Nilgün Hanım dan bilgi alabilirler.             Nilgün : 0 (533) 652 24 05

            8) Ayrıca SGK ödemesini İş bankası veya Denizbank'tan alan meslektaşlarımız için yapılan Avantajlı Bireysel Emeklilik Sigortası poliçesi artık sadece Teb Artı kanalı ile açılabilmektedir. BES yaptırmak isteyen meslektaşlarımız Nilgün hanımdan destek alabilirler.

 

            **Ek teminatlarla güçlendirilmiş Tamamlayıcı sigorta konusunda  162 üyemizden geçen yıl  29 meslektaşımız başvuruda bulunmuştu. Bu yıl Teb merkez heyetinin aldığı karar gereği yardımlaşma sandığı borcu olan meslektaşlarımıza sigorta yenileme işlemi yapılmayacaktır. 

                                     Osmaniye Eczacı Odası 
                                                   Yönetim Kurulu

26 Oca

Normal Reçete ile Verilmesi Gereken İzlemeye Tâbi İlaçlar Hakkında Duyuru

41A.00.1195
26.01.2018

BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu resmi web sayfasında 26.01.2018 (bugün) Normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye tâbi ilaçların 01/02/2018 tarihinden itibaren eczacılar tarafından renkli reçete sistemine kaydedilmesine ilişkin duyuru yayımlanmış olup, Renkli Reçete Sistemi konulu 25.01.2018 tarihli ve E.13726 sayılı Kurum Talimatnamesine yer verilmiştir.

İl Sağlık Müdürlüklerine iletilen talimatname ile;

Normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye tâbi ilaçların kötüye kullanımlarını önlemek amacıyla bahsi geçen ilaçların 01/02/2018 tarihinden itibaren eczacılar tarafından renkli reçete sistemine kaydedilmesi gerektiği, bu kapsamda söz konusu ilaçların normal reçete ile temin edilmesine devam edilecek olup, bu ilaçlar için;

-Sosyal güvenlik provizyon sistemlerinden onay alınarak karşılanan reçeteler haricinde olan ve hastalar tarafından ödemesi yapılan ilaçlara ait reçetelerin eczacılar tarafından renkli reçete sisteminin "reçete oluştur" bölümünden manuel olarak giriş yapılarak kaydedilmesi gerektiği,

-Reçete sisteme kaydedildikten sonra ilaçların hastaya verilmesinin gerekmekte olup, sisteme kaydedilen reçetedeki ilaçların İlaç Takip Sistemine bildirimi yapılarak reçetenin "tamamlandı" konumuna getirilmesi gerektiği,

-Sosyal güvenlik provizyon sistemlerinden onay alınarak karşılanan reçeteler için ayrıca bir işlem yapılmasına gerek olmadığı. Ancak, sosyal güvenlik provizyon sistemlerinden yazılan reçetenin hasta tarafından ödemesi yapılarak temin edilmek istenmesi halinde yukarıda belirtilen işlemlerin yapılması gerektiği,

-Basılı reçetelerin asıllarının ve sosyal güvenlik provizyon sistemi üzerinden yazılan elektronik reçetelerin çıktılarının 5 yıl saklanması gerektiği,

-Temin edilmek istenen ilacın hastalara verilmesinden önce, aynı ilacın hastalarda halihazırda bulunup bulunmadığının (kullanım süresinin dolup dolmadığının) gerek renkli reçete sisteminden gerekse sosyal güvenlik provizyon sistemlerinden kontrol edilmesi gerektiği,

-Normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye tâbi ilaçlar için renkli reçete sisteminden alınan aylık listenin İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilmesine gerek bulunmadığı,

-Konuya ilişkin kılavuza https://renklirecete.saglik.gov.tr web adresinden ulaşılabileceği bildirilmiştir.

Kurum duyurusu ve "Normal Reçete ile Verilmesi Gereken İzlemeye Tabi İlaçlar Listesi" yazımız ekinde yer almakta olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulması hususunda gereğini saygılarımla rica ederim.

Ecz. Arman ÜNEY

Genel Sekreter

Kurum Duyurusu için tıklayınız.

Normal Reçete ile Verilmesi Gereken İzlemeye Tabi İlaçlar Listesi için tıklayınız.

 

 
 
Page 5 of 59

48. BÖLGE OSMANİYE ECZACI ODASI

50 yıldır Adana 4.Bölge Eczacılar Odası’na bağlı olarak görevini yürüten Osmaniye Eczacılar Temsilciliği ildeki eczacı sayısının 150'ye çıkmasının ardından oda statüsüne kavuştu. Karar Türkiye Eczacılar Odası’nın 36.Olağan Genel Kurulu'nda alındı.

Bundan sonra faaliyetlerini Osmaniye 48. Bölge Eczacılar Odası adı ile yürütecek il eczacıları, oda hüviyetini almanın mutluluğunu yaşıyor.

İLETİŞİM

  • Adres:

    Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı 2. Etap
    EGM Apartmanı Kat: 2 No: 1     OSMANİYE

  • Telefon:

    +90 328 812 65 61

    +90 328 812 65 42