Giriş

Giriş

 
     
Kullanıcı adımı unuttum.  

Haberler

26 Oca

Teb Artı Eczane Sigortası Poliçeleri Hakkında

   Değerli meslektaşlarımız , 
            Bildiğiniz üzere Birliğimizin geçen yıl başlattığı Teb Artı Eczane sigortası poliçelerinin süresi 10.02.2018 de dolacaktır . Bu konuyla ilgili Yönetim Kurulumuz Teb Artı’ daki yetkililerden meslektaşlarımızın eczane sigortası konusunda daha fazla bilgilendirilmesi için davette bulunup, toplantı  istedi. Ancak bu konu, poliçe yenileme dönemine denk geldiği için ilerleyen günlerde mümkün olabilecektir. 
            TebArtı’ daki yetkililer ile görüşmeler neticesinde, 
            1) TebArtı’ da yapılan poliçeler çok genel olup çok az hasarı ve genelde doğal afetleri kapsamaktadır.
            2) Söz konusu poliçenin sigortaladığı bedeller artırılabilir, Ek teminatlar ile 
                        -mesleki sorumluluk , 
                        -SGK kesintisi ,
                        -3.şahıs mali mesuliyet,
                        -emniyeti suistimal
                        -taşınan para
                        -kiracılık ve komşuluktan kaynaklanan yangın mali mesuliyet 
gibi eklemeler yapılabilmektedir. ** Tüm bu ek teminatlar eklenerek genişletilmiş bir poliçe piyasa koşullarındaki aynı hakları tanıyan poliçelere göre 300-700 tl arası daha uygun olabilmektedir. 

            3)Yakın zamanda farklı bir şirketten poliçe yenileten meslektaşlarımız Teb Artı ya geçip diğer sigortasını iptal ettirip ücret iadesi alabilirler.

            4) 10 Şubat 2018 TebArtı’nın yenilenme günüdür ancak Mevcut Poliçesi ileri tarihlerde bitecek meslektaşlarımız poliçeleri bitene kadar ek-teminat ve sigorta bedellerini artırmak için bekleyebilirler.

            5) Henüz genişletilmiş poliçesi olmayan ve 10 Şubat’ta poliçesi tamamlanacak meslektaşlarımız için eczane sigortası talep formunu gönderilecektir. 
            İlgili formlara oda sayfamızda TebArtı sigorta başlığı altında mevcut olup dileyen meslektaşlarımıza mail de atılacaktır.Formları doldurup odamıza veya temsilciliklerimize teslim ettikleri takdirde TebArtı’ daki Osmaniye ilgilisi Nilgün hanıma ulaştırmayı ve sigorta işlemlerimizin hızlanması öngörmekteyiz. 

            6)Emtia (ilaç+ilaç dışı) ve demirbaş için sadece muhasebe kayıtları baz alınmaktadır. O yüzden formlar muhasebecilerimizden bilgi alınarak doldurulmalıdır.

            7) Poliçesi ileri tarihte bitecek meslektaşlarımız ilgili forma bitiş tarihini yazdıkları takdirde takip edilip günü geldiğinde haber verilmesi sağlanacaktır.


            Ek poliçe ve Teb Artı sigorta konusunda bilgi almak isteyen meslektaşlarımız odamızdan veya Teb Artı Osmaniye temsilcisi Nilgün Hanım dan bilgi alabilirler.             Nilgün : 0 (533) 652 24 05

            8) Ayrıca SGK ödemesini İş bankası veya Denizbank'tan alan meslektaşlarımız için yapılan Avantajlı Bireysel Emeklilik Sigortası poliçesi artık sadece Teb Artı kanalı ile açılabilmektedir. BES yaptırmak isteyen meslektaşlarımız Nilgün hanımdan destek alabilirler.

 

            **Ek teminatlarla güçlendirilmiş Tamamlayıcı sigorta konusunda  162 üyemizden geçen yıl  29 meslektaşımız başvuruda bulunmuştu. Bu yıl Teb merkez heyetinin aldığı karar gereği yardımlaşma sandığı borcu olan meslektaşlarımıza sigorta yenileme işlemi yapılmayacaktır. 

                                     Osmaniye Eczacı Odası 
                                                   Yönetim Kurulu

26 Oca

Normal Reçete ile Verilmesi Gereken İzlemeye Tâbi İlaçlar Hakkında Duyuru

41A.00.1195
26.01.2018

BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu resmi web sayfasında 26.01.2018 (bugün) Normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye tâbi ilaçların 01/02/2018 tarihinden itibaren eczacılar tarafından renkli reçete sistemine kaydedilmesine ilişkin duyuru yayımlanmış olup, Renkli Reçete Sistemi konulu 25.01.2018 tarihli ve E.13726 sayılı Kurum Talimatnamesine yer verilmiştir.

İl Sağlık Müdürlüklerine iletilen talimatname ile;

Normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye tâbi ilaçların kötüye kullanımlarını önlemek amacıyla bahsi geçen ilaçların 01/02/2018 tarihinden itibaren eczacılar tarafından renkli reçete sistemine kaydedilmesi gerektiği, bu kapsamda söz konusu ilaçların normal reçete ile temin edilmesine devam edilecek olup, bu ilaçlar için;

-Sosyal güvenlik provizyon sistemlerinden onay alınarak karşılanan reçeteler haricinde olan ve hastalar tarafından ödemesi yapılan ilaçlara ait reçetelerin eczacılar tarafından renkli reçete sisteminin "reçete oluştur" bölümünden manuel olarak giriş yapılarak kaydedilmesi gerektiği,

-Reçete sisteme kaydedildikten sonra ilaçların hastaya verilmesinin gerekmekte olup, sisteme kaydedilen reçetedeki ilaçların İlaç Takip Sistemine bildirimi yapılarak reçetenin "tamamlandı" konumuna getirilmesi gerektiği,

-Sosyal güvenlik provizyon sistemlerinden onay alınarak karşılanan reçeteler için ayrıca bir işlem yapılmasına gerek olmadığı. Ancak, sosyal güvenlik provizyon sistemlerinden yazılan reçetenin hasta tarafından ödemesi yapılarak temin edilmek istenmesi halinde yukarıda belirtilen işlemlerin yapılması gerektiği,

-Basılı reçetelerin asıllarının ve sosyal güvenlik provizyon sistemi üzerinden yazılan elektronik reçetelerin çıktılarının 5 yıl saklanması gerektiği,

-Temin edilmek istenen ilacın hastalara verilmesinden önce, aynı ilacın hastalarda halihazırda bulunup bulunmadığının (kullanım süresinin dolup dolmadığının) gerek renkli reçete sisteminden gerekse sosyal güvenlik provizyon sistemlerinden kontrol edilmesi gerektiği,

-Normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye tâbi ilaçlar için renkli reçete sisteminden alınan aylık listenin İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilmesine gerek bulunmadığı,

-Konuya ilişkin kılavuza https://renklirecete.saglik.gov.tr web adresinden ulaşılabileceği bildirilmiştir.

Kurum duyurusu ve "Normal Reçete ile Verilmesi Gereken İzlemeye Tabi İlaçlar Listesi" yazımız ekinde yer almakta olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulması hususunda gereğini saygılarımla rica ederim.

Ecz. Arman ÜNEY

Genel Sekreter

Kurum Duyurusu için tıklayınız.

Normal Reçete ile Verilmesi Gereken İzlemeye Tabi İlaçlar Listesi için tıklayınız.

 

 
 
25 Oca

İrinocam I.V. Perfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon Hakkında Geri Çekme Duyurusu

İrinocam I.V. Perfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon hakkında Geri Çekme Duyurusu

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından (bugün) 25 Ocak 2018 tarihinde yayımlanan duyuru ile,

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.”nin ruhsatına sahip olduğu “İrinocam I.V. Perfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon 100 mg/5 ml” isimli müstahzarın 1965605 (SKT: 09/2018) parti numaralısına firma spesifikasyonlarına uygun olmaması gerekçesiyle 19 Kasım 2015 tarih ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Geri Çekme Yönetmeliği” ne göre 1. sınıf B seviyesinde (nihai kullanıcıya ürünü sağlayan tüm yerler) geri çekme işlemi uygulandığı, gereğinin yapılmasının ilgili firmaya duyurulduğu belirtilmektedir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 
 
23 Oca

Güncel Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (19/01/2018 Tarihinden Geçerli)

SUT EKİ GÜNCEL EK/4-A, EK/4-B ve EK/4-H

 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 19.01.2018 tarihinde resmi web sitesinde yayımlanan “Güncel Bedeli Ödenecek İlaçlar listesi” konulu duyuru ile;

Sağlık Uygulama Tebliği eki “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (Ek/4-A)”, “Hastalığa Özel (Doğuştan Metabolik Hastalıklar, Kistik Fibrozis ve İnek Sütü Alerjisi) Diyet Ürünleri ile Tıbbi Mamalar Listesi (Ek/4-B)” ve “Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesi (Ek/4- H)”nin güncel hali bildirilmekte olup, yürürlük tarihi 19.01.2018 olarak belirtilmektedir.

Kurum duyurusu ve ekleri, duyurumuz ekinde yer almakta olup, meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 

Kurum Duyurusu için tıklayınız.

Güncel liste için tıklayınız.

22 Oca

Özel Hastanelerden Meslektaşlarımıza ve Eczane Çalışanlarımıza yönelik indirim sağlanmasıyla ilgili Odamızın Çalışması Hk.

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZ;

Odamızın bölgemizdeki özel hastanelerle yürüttüğü, eczacılarımıza ve eczane personellerimize özel indirim kampanyasından yararlanmak isteyen meslektaşlarımızın dolduracakları ilgili form ektedir. Meslektaşlarımızın formu doldurarak odamıza veya temsilciliklere teslim etmeleri rica olunur.

22 Oca

22-28 OCAK 2018 HAFTALIK NÖBET ÇIKTISI

Değerli Meslektaşlarımız,

Osmaniye merkezdeki eczanelerimize ait 22-28 OCAK 2018 tarihleri arasındaki haftalık nöbet çıktısı ektedir. Bilgilerinize..

Page 9 of 62

48. BÖLGE OSMANİYE ECZACI ODASI

50 yıldır Adana 4.Bölge Eczacılar Odası’na bağlı olarak görevini yürüten Osmaniye Eczacılar Temsilciliği ildeki eczacı sayısının 150'ye çıkmasının ardından oda statüsüne 2007 yılında kavuştu. Karar Türkiye Eczacılar Odası’nın 36.Olağan Genel Kurulu'nda alındı.

Bundan sonra faaliyetlerini Osmaniye 48. Bölge Eczacılar Odası adı ile yürütecek il eczacıları, oda hüviyetini almanın mutluluğunu yaşıyor.

İLETİŞİM

  • Adres:

    Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı 2. Etap
    EGM Apartmanı Kat: 2 No: 1     OSMANİYE

  • Telefon:

    +90 328 812 65 61

    +90 328 812 65 42