Giriş

Giriş

 
     
Kullanıcı adımı unuttum.  

Yeni Hazırlanan SUT İle İlgili Mevzuat Komisyonunun Raporu

12 Eki

Yeni Hazırlanan SUT İle İlgili Mevzuat Komisyonunun Raporu

12.10.2016 Tarihli Mevzuat Komisyonu Toplantısı

4.1.1 - Ayakta tedavilerde reçetelerin düzenlenmesi

(12) Ödeme kapsamındaki aynı etkin maddeyi içeren ilaçlar ile aynı endikasyonda birbirlerinin yerine kullanılabilecek ilaçların birlikte kullanılmamasına yönelik düzenlemeler Kurum tarafından belirlenir. YÜRÜRLÜK TARİHİ:15/10/2016

4.1.5 - Elektronik reçete uygulaması

(5) MEDULA sisteminin ve/veya sağlık hizmet sunucusuna ait sistemin çalışmaması nedeniyle e-reçetenin düzenlenememesi halinde manuel olarak düzenlenen reçete üzerinde e-reçete olarak düzenlenememesine ilişkin “Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir” ibaresi kaşe ya da el yazısı şeklinde belirtilmeli ve bu ibare reçeteyi düzenleyen hekim başhekim tarafından onaylanmalıdır. (Yukarıda tanımlanmış olan istisnai hallerde düzenlenen manuel reçetelerde bu ibare aranmayacaktır.) YÜRÜRLÜK TARİHİ:15/10/2016

İSTİSNAİ DURUMLAR:

Kurum tarafından gerekli düzenlenmeler tamamlanıncaya kadar manuel olarak düzenlenmeye devam edilecek olan reçeteler;

 1. Yabancı ülkelerle yapılan “Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri” kapsamında Kurum tarafından sağlık hizmeti verilen kişiler için düzenlenen reçeteler,
 2. Majistral ilaç içeren reçeteler, alerji aşıları reçeteleri,
 3. İthal ilaç grubuna giren kişiye özel yurt dışından getirtilen ilaçlar için düzenlenen reçeteler,
 4. SUT’ un 1.7(2) fıkrasının b ve c bentlerinde tanımlanan ve MEDULA hastane sisteminden provizyon alınamamasına rağmen sağlık hizmeti sunulması durumunda düzenlenen reçeteler,
 5. Acilde düzenlenen reçeteler,
 6. Aile hekimleri tarafından “gezici sağlık hizmeti” kapsamında düzenlenen reçeteler (bu reçetelerin gezici sağlık hizmeti kapsamında düzenlendiğini belirtir ifadenin bulunması ve hekim tarafından onaylanması gerekmektedir.),
 7. Evde sağlık hizmeti kapsamında düzenlenen reçeteler,
 8. Resmi ve özel sağlık kuruluşlarından; kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimliklerinde, işyeri hekimliklerinde, belediyelere ait polikliniklerde, huzur evlerinde, aile hekimlikleri dışındaki birinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında, üniversitelerin mediko-sosyal birimlerinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmet sunucularında düzenlenen reçeteler (resmi ve özel sağlık kuruluşlarının MEDULA hastane sistemini kullanmaya başlamaları veya teknik alt yapılarını oluşturmaları halinde e-reçete uygulamasına geçmeleri zorunludur.) YÜRÜRLÜK TARİHİ:15/10/2016

4.2.28 - Lipid düşürücü ilaçların kullanım ilkeleri

(3) Tedaviye başlamaya esas olan ilk uzman hekim raporunda, bu rapor öncesi son 6 ay içinde, birinci fıkranın a, b ve c bentleri için en az bir hafta ara ile iki defa olmak üzere, yapılmış kan lipid düzeylerinin her ikisinde de yüksek olduğunu gösteren tetkik sonuçları belirtilir. Rapor süresi boyunca tetkik sonuçları değerlendirmeye alınmaz. Raporun yenilenmesinde lipid düzeyini gösteren yeni bir tetkik sonucu istenmez. Tedaviye uzun süre ara veren (6 ay ve daha uzun süre) hastalarda yeniden başlangıç kriterleri aranır. Bu ilaçlar uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir. YÜRÜRLÜK TARİHİ:15/10/2016

4.2.33 - Göz hastalıklarında ilaç kullanım ilkeleri

4.2.33.E– Göz Hastalıkları tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar

 1. Siklosporin içeren immünsupresif göz damlaları, üç göz hastalıkları uzman hekimi tarafından düzenlenen bir yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak göz hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilebilir.
 2. Kuru göz sendromunda kullanılan suni gözyaşları, göz hastalıkları uzman hekimlerince veya bu hekimlerce düzenlenecek 6 (altı) ay süreli uzman hekim raporuna dayanılarak tüm uzman hekimlerce reçete edilebilir. YÜRÜRLÜK TARİHİ:15/10/2016

45.MADDE- Duloksetin, erişkin kadınlarda orta dereceli ve şiddetli Stres Ürinerİnkontinans (SÜİ)'ın tedavisinde uzman hekimlerce raporsuz, uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir. YÜRÜRLÜK TARİHİ:15/10/2016

51.MADDE-Anjiotensin reseptör blokerlerinin diğer antihipertansifler ile kombinasyonlarının kulllanılmında; hastanın monoterapi ile kan basıncının yeterli oranda kontrol altına alınamadığının raporda belirtilmesi gerekmektedir. YÜRÜRLÜK TARİHİ:15/10/2016

Başlıca dikkat edilmesi gereken hususlar bunlar olup değişen maddelerin meslektaşlarımız tarafından dikkatlice incelenmesi gerekmektedir.

Mevzuat Komisyonu
Uzm. Ecz. Mustafa TOPAL Ecz. Güneş Erol AKGÜL
Ecz. İsmail KAHRAMAN Ecz. Gökten GÜRBÜZ
Ecz. Zeynep SÖNMEZ Ecz. Bengü Betül OKUMUŞ ÇETİN
Okunma 651 defa Son Düzenlenme Cuma, 28 Ekim 2016 00:27

48. BÖLGE OSMANİYE ECZACI ODASI

50 yıldır Adana 4.Bölge Eczacılar Odası’na bağlı olarak görevini yürüten Osmaniye Eczacılar Temsilciliği ildeki eczacı sayısının 150'ye çıkmasının ardından oda statüsüne kavuştu. Karar Türkiye Eczacılar Odası’nın 36.Olağan Genel Kurulu'nda alındı.

Bundan sonra faaliyetlerini Osmaniye 48. Bölge Eczacılar Odası adı ile yürütecek il eczacıları, oda hüviyetini almanın mutluluğunu yaşıyor.

İLETİŞİM

 • Adres:

  Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı 2. Etap
  EGM Apartmanı Kat: 2 No: 1     OSMANİYE

 • Telefon:

  +90 328 812 65 61

  +90 328 812 65 42