Giriş

Giriş

 
     
Kullanıcı adımı unuttum.  

Yeşil Reçete

Yeşil Reçeteyle Verilmesi Gereken İlaçların Listesi

Yeşil Reçeteye Tabi ilaçların tüm formlarının (ampul, tablet, damla formları da dahil) reçetelendirilmesinde her bir yeşil reçeteye aynı etkin maddeyi içeren ilaçlardan en fazla 2 (iki) kutu yazılabilecektir. Ancak bu miktarın üstündeki ilaçların reçetelendirilmelerinde ilgili tek uzman hekim raporu gereklidir.

A
Ativan tablet (imal) Wyeth 20 tablet Lorazepam  2 mg
Ativan expidet tablet (ithal) Wyeth 20 ve 50 tablet Lorazepam  2.5 mg
Arkodin tablet X Günsa 15 tablet Codeine 20 mg
Dionine 10 mg
Phenobarbital 15 mg
Adumbran tablet X Tek 25 tablet Oxazepam 10 mg
Althecodine tablet X Kurtuluş 15 tablet Luminal 20 mg
Codeine 10 mg
Dionine 10 mg
Arkodin Şurup X Günsa 125 cc Codeine phosphate 12.5 mg/5 ml
Ephedrine HCl 10 mg
Asekod tablet X Tek 20 tablet Codeine phosphate 30 mg
Aparkan tablet X Tür Farma 50 tablet Trihexyphenydyl HCl 5 mg
Anksen kapsül X Sanovel 30 kapsül Cloroasepate di potasyum 5 ve 10 mg
Ansiox tablet Pensa İlaç 30 tablet Alprazolam 0,5 mg
Ansiox tablet Pensa İlaç 50 tablet Alprazolam 1 mg
As-Alpralam tablet Apotex 50 tablet Alprazolam 1 mg
Akineton ampul Abbott 5x1 ml ampul Biperiden 3.87 mg
Akineton tablet 50 ve 100 tablet Biperiden HCl 2 mg
Apo-Alpraz tablet X Biocer 30 ve 100 tablet Alprazolam 0.5 mg
B
Balans draje X Bahâ Akşit 20 draje Phenobarbital 15 mg
Barbinal ampul X Sarper Tek ampul 200 mg/2 ml
Benzokodin tablet X Doğu 20 tablet Codeine 15 mg
Ephedrine HCl 10 mg
C
Codephal tablet X Liba 15 tablet Codeine phosphate 40 mg
Ephedrine HCl 25 mg
Calcidrine şurup X Abfar 120 cc Nembutal sodyum 25 mg
Codenur tablet X Adeka 15 tablet Codeine 10 mg
Dionine 10 mg
Codefen 50 Mentis İlaç San. ve Tic. Ltd. Sti. Efervesan tablet Codeine Fosfat 50 mg
Coveral şurup X Wyeth 100 cc Codeine phosphate 10 mg/5 ml
Corex şurup X Pfizer 100 cc 12.5 mg/5 ml
Cafergot Pb draje Novartis 20 draje Butalbital 50 mg
Contramal ampul Abdi İbrahim 1-2 ml x 5 ampul Tramadol HCl 50 mg/ml
Contramal Damla 10 ml 100 mg/ml
Contramal Kapsül 10-20 kapsül 50 mg
Contramal Suppozıtuar 5 supp. 100 mg
Contramal Retard Tablet 30 tablet 100 mg
D
Defrol tablet X Eczacıbaşı 20 tablet Dextropropoxyphene HCl 40 mg
Demizolam ampul Dem Medikal 5 ampul Midazolam 5 mg/5 ml ve 15mg/3ml
Dephedrine sirop Biofarma 150 cc Codeine phosphate 7.5 mg/5 cc
Doloksen kapsül X 30 kapsül Dextropropoxyphene HCl 65 mg
Diapam ampul X Biosel 10-50-100 ampul Diazepam 10 mg/2 ml
Diapam draje X 25-50 draje 2 ve 5 mg
Diazem ampul Deva 10 -100 amp. 10 mg/2 ml
Diazem kapsül 25-50 kapsül 2-5 ve 10 mg
Diazepam decitin rectal Tüp Medsan 5 tüp 5 ve 10 mg
Dikosan tablet X Kurtsan 15 tablet Codeine 10 mg
Dionine 20 mg
Diocodine tablet X Tacettin Bayri 12 tablet Codeine 20 mg
Dionidin komprime X Rekordi 20 komprime Codeine 10 mg
Dionine 10 mg
Dorfan CF kapsül Akdeniz 20 kapsül Dekstromethorphane HBr 10 mg
Dormicum ampul Roche 5 ml x 10 ampul Midazolam 5 mg/5 ml
3 ml x 5 ampul 15 mg/3 ml
10 ml x 5 ampul 50 mg/10 ml
Duamol Tablet 325 Mentis 37,5 mg x 30 tablet Parasetamol + Tramadol HCl 37,5 mg
37,5 mg x 50 tablet 37,5 mg
E
Efeko sirop X Bilim 100 cc Codeine phosphate 15 mg/5 cc
Ephedrine HCl
Efetal tablet X Atabay 15 tablet Codeine Phosphate 10 mg
Luminal 10 mg
Ephedrine HCl 15 mg
Ekipental flakon Tüm Ekip İlaç 1 flakon Thiopental sodyum 0.5-1 g
Ekivan draje X En İlaç 25 draje Chlordiazepoxide 5 ve 10 mg
Elibrin draje X Mulda 30 draje
Enobrin kapsül X 25 kapsül Medazepam 5 ve 10 mg
Epizep tablet X Fako 30 tablet Clonazepam 60 mg
Equanil tablet X Wyeth 12 ve 75 tablet Meprobamate 400 mg
Etomidate-Lipuro amp. B. İrengün 10 ml x 10 ampul Etomidate 20 mg/10 ml
F
Fenokodin şurup Adeka 150 ml Codeine phosphate 10 mg/5 ml
Ephedrine HCl 5 mg/5 ml
Fenokodin tablet Adeka 20 tablet Codeine 20 mg
Dionine 10 mg
Fixdol İnventim 100 mg Tramadol HCl 100 mg
50 mg 50 mg
Frisium tablet X T. Hoechst 20 tablet Clobazam 10 mg
G
Gayakodin şurup X Mustafa Nevzat 120 ml Codeine phosphate 125 mg
H
Halcion tablet   20 tablet Triazolam 0,25 mg
Hypnomidate ampul Johnson 10 ml x 5 ampul Ethomidate 2 mg/ml
I
Imovane tablet Eczacıbaşı 20 tablet Zopiklon 7.5 mg
Ipnozem tablet X Biofarma 20 tablet Nitrazepam 100 mg
J
Jukodın Draje X Tems 15 draje Codeine 15 mg
Dionine 10 mg
 
K
Klidrax draje X Fako 50 ve 100 draje Medazepam 250 mg
Klipaks draje İbrahim Ethem 40 ve 100 draje Clordiazepoxide 5 mg
Kodis şurup X Deva 100 cc Codeine phosphate 10 mg/5 cc
Ephedrine sulfate 12 mg/5 cc
Kodis tablet X 15 tablet Codeine 20 mg
Dionine 10 mg
Kodulumin tablet X Selçuk Ecza Deposu 12 tablet Codeine 20 mg
Dionine 10 mg
Luminal 15 mg
Kodinex tablet X Akpa 15 tablet Codeine 20 mg
Dionine 10 mg
Kodipen tablet X Santa Farma 15 tablet Codeine 10 mg
Dionine 5 mg
Ephedrine HCl 10 mg
Kodinal tablet X Oro 20 tablet Codeine 20 mg
Kodion tablet X Güray 15 tablet Codeine 10 mg
Dionine 20 mg
Kodin komprime X Fethiye Özüt 15 komprime Codeine 20 mg
Dionine 10 mg
Luminal 20 mg
Koludine şurupX Yavuz 120 cc Codeine phosphate 10 mg/5 cc
Ephedrine HCl 5 mg/5 cc
Koludine tablet X 15 tablet Codeine 20 mg
Dionine 10 mg
Koden tablet X Akdeniz   Codeine pure 15 mg
Ephedrine HCl 10 mg
Ketalar flakon Pfizer 10 ml flakon Ketamine HCl 50 mg/ml
20 ml flakon 10 mg/ml
L
Lexotan tablet X Roche 30 tablet Bromazepam 1.5 ve 3 mg
Libkol tablet Saba 20 ve 50 tablet Chlordiazepoksit 5 mg
Librax draje Onko 40 ve 100 draje 5 mg
Librium draje X Roche 25 ve 30 draje 5 ve 10 mg
Librium ampul X 1 ampul 100 mg
Librizan tablet X 25 tablet 25 mg
Libroksil tablet Saba 100 tablet 5 mg
Lizan kapsül X Nobel 25 kapsül Diazepam 2 ve 5 mg
Ludionin komprime X Liba 15 komprime Dionine 20 mg
Phenobarbital 20 mg
Ludicodine şurup X Liba 150 cc şurup Codeine Phosphate 8.3 mg/5 ml
Ephedrine HCl 8.3 mg/5 ml
Ludicodine tablet X 15 tablet Codeine 20 mg
Dionine 10 mg
Luminal tablet Bayer 10 tablet Phenobarbital 100 mg
Luminaletten tablet 30 tablet 15 mg
M
Madol Ampul Koçak Farma 5 x 2ml Tramadol-HCI 100 mg
Mogadon tablet X Roche 10 tablet Nitrazepam 5 mg
Meprol tablet X Lokman 20 tablet Meprobamate 400 mg
Miltown tablet X Atabay 20 tablet Meprobamate 400 mg
Malontin tablet X Hüsnü Arsan 30 ve 100 tablet Clonazepam 2 mg
Midazolam antigen Filiz Ecza Deposu 10 ampul Midazolam 5 mg/ 5ml
Miloz BİEM IM/IV Enjektabl Çözelti Midazolam Hydrochloride 5mg/5ml
Miloz IM/IV Enjektabl Çözelti 15mg/3ml
Miminal ampul X Hüsnü Arsan   Phenobarbital  
Miminal tablet X 10 ve 20 tablet 10 mg
Meprosedin tablet X Carlo Erba 20 tablet Meprobamate 100 mg
Mergal draje X Santa Farma 20 draje 250 mg
Ergotamine tartarate 0.25 mg
Megrefor komprime X Mulda 30 komprime Fenfluramine 23 mg
N
Neocodin tablet X Şanlı 15 tablet Codeine 20 mg
Dionine 10 mg
Neocodin Şurup X Şanlı 125 cc Codeine  
Dionine  
Ephedrine HCl  
Nobral kapsül X Nobel 50 kapsül Medazepam 5 ve 10 mg
Nobrium kapsül X Roche 30 kapsül Medazepam 5 ve 10 mg
Nervium tablet Saba 30 tablet Diazepam 2, 5, 10 mg
Nobraksin draje X Fako 25 draje Medazepam 5, 10, 25 mg
Nembutal kapsül X Abfar 10 kapsül Nembutal sodyum 100 mg
Nembutal Na ampul X 2ccx 5 ampul
Nembutal Na süsp. X 50 cc
Necuadon tablet X Anka 20 tablet Meprobamate 400 mg
Neotrankil tablet X N. Aktaş
Neuridine likit X Adilna 100 cc Veronal Sodique 3.5 g
Noludar tablet X Roche 10 tablet Methyprylon 200 mg
Nucodin komprime X Apa   Codeine 20 mg
Dionine 10 mg
Phenobarbital
Ephedrine HCl
Nörocap Kapsül X İbrahim Ethem 30 tablet Clorasepate Di K 5 ve 10 mg
O
Obetrol tablet X Yurtoğlu 60 tablet Fenfluramine HCl 20 mg
Ospasmil tablet X Sifar 20 tablet Phenobarbital 15 mg
Ephedrine HCl 10 mg
P
Preveral şurup X Wyeth 100 cc Dekstromethorphane HBr 150 mg
Ponderal tablet X Ali Raif 40 tablet Fenfluramine 20 mg
Para-Sanol tablet X Adeka 48 tablet Meprobamate 150 mg
Phenobarbital tablet X Radyum 20 tablet Phenobarbital 10 mg
Phenobarbitalum tablet X Şanlı 100 mg
Pektosedil tablet X Ferit İlaç 15 tablet Codeine 20 mg
Dionine 10 mg
Phenobarbital
Pektoral şurup X Kansuk 200 cc Codeine phosphate 210 mg
Plevron şurup X Sano 150 cc 200 mg
Pental Sodyum flakon İbrahim Ethem 1 flakon Thiopental sodyum 0.5 ve 1 g
Pentotal Sodyum Abbott 1 ampul
Peracon damla X Dr. Feridun Frik 15 cc İsoaminile cyclamate 750 mg
Peracon draje X 20 draje 40 mg
Peracon şurup X 100 cc 800 mg
R
Roladol Çınay Kimya 5 ampul Tramadol HCl 100 mg/2 ml 100 mg/2ml
Romilar draje X Roche 20 draje Dekstromethorphane HBr 15 mg
Romilar damla X 20 cc 15 mg/ml
Romilar şurup X 100 cc 15 ml /5cc
Rivotril ampul 5 ampul Clonazepam 1 mg
Rivotril damla 10 cc 2.5 mg/ml
Rivotril tablet 30 tablet 2 mg
Radyocodin tablet X Radyum 15 tablet Codeine 15 mg
Riedex şurup X Farma 100 cc Dekstromethorphane Hbr 120 mg
Remin tablet Sanovel 14 tablet Zolpidem Hemitartarat 10 mg
Ris-Tussin tablet Şifa Kimya 20 tablet Dekstromethorphane HBr 15 mg
Ris-Tussin şurup 100 cc 300 mg
S
Secobarbital Sert Kapsül X H.Arsan 10 kapsül Secobarbital 100 mg
Sedazolam ampul   ampul Midazolam 5 mg/1 ml
Sedazolam ampul   ampul Midazolam 15 mg/3 ml
Sedazolam ampul   ampul Midazolam 50 mg/10 ml
Sedever ampul Haver 5 ml x 10 ampul Midazolam 5 mg/5 ml
3 ml x 5 ampul 15 mg/3 ml
10 ml x 5 ampul 50 mg/10 ml
Sekodin şurup X Akdeniz 100 cc Codeine Phosphate 10 mg/5 cc
Sintown tablet X Şanlı 20 tablet Meprobamate 40 mg
Serepax tablet X Wyeth Oxazepam 10 ve 15 mg
Stabina 0,5 mg Egis İlaçları Lti. Sti. Tablet Alprazolom 0,5 mg
Stabina 1 mg Egis İlaçları Lti. Sti. tablet Alprazolom 1 mg
Stablon 60 Servier tablet Traneptin Sodyum 12,5 mg
Stilnox film tablet X Synthelabor 20 tablet Zolpidem hemitartarat 10 mg
Syrocol şurup X Çağdaş Eczacılar 125 cc Codeine Phosphate 150 mg
Ephedrine HCl 100 mg
T
Tramadolor ampul İlsan 5-10 ampul Tramadol HCl 100 mg/2 ml
Tramadolor kapsül 10-30-50 kapsül 50 mg
Tramadolor Id 100 tablet Sandoz 10 ve 20 tablet 100 mg
Tramosel ampul Haver Ecza Deposu 5 ampul Tramadol HCL 100 mg/2 ml
Tranxilene kapsül Doğu 30 kapsül Clorazepate 5 ve 10 mg
Trankilin tablet Biofarma 20 tablet Meprobamate 400 mg
Tranko-Adamon draje İbrahim Ethem 20 draje 200 mg
Travex ampul 5 ampul Tramadol HCl 100 mg/2 ml
Travex oral damla 10 ml damla 100 mg/ml
Travex kapsül 10 kapsül 50 mg
Tucodil tablet X Dilmen 15 tablet Codeine 20 mg
Dionine 10 mg
Phenobarbital 15 mg
Tukalmin draje X Tems 20 draje İsoaminile citrate 40 mg
Tussifed şurup Glaxo Welcome 100 ml şurup Codeine phosphate 10 mg/5 ml
Pseudoephedrine HCl 30 mg/5 ml
Tusso şurup X Doğu 150 cc şurup Codeine Phosphate  
Ephedrine HCl
U
Ultramex kapsül Adeka 10-30-50 kapsül Tramadol HCl 50 mg
Ultramex enj. sol. amp. iv/im/sc 2ml/5amp. 100mg/2ml
Ultramex Oral Damla 10ml renkli cam şişe 100mg/ml
V
Valibrin kapsül X Mulda 25 ve 50 kapsül Diazepam 2 ve 5 mg
Valium süspansiyon X Roche 100 ml 40 mg
Valium tablet X 25 ve 50 tablet 2 ve 5 mg
Valium ampul X   10 mg
Volpan kompoze tabletX Hüsnü Arsan 20 tablet Codeine phosphate 30 mg
         
         
X
Xanax tablet Eczacıbaşı 30 ve 50 tablet Alprozolam 0.5 ve 1 mg
Z
Zepam tablet X Akpa 25 tablet Diazepam 5 mg
Zaldiar Film tablet A. İbrahim 10 ve 20 filmtablet Tramadol 37.5 mg
Zolamid 5mg Defarma Ampul Midazolom 5 ml
Zolamid 15mg Defarma Ampul Midazolom 3 ml
Zolamid 50mg Defarma Ampul Midazolom 10 ml

48. BÖLGE OSMANİYE ECZACI ODASI

50 yıldır Adana 4.Bölge Eczacılar Odası’na bağlı olarak görevini yürüten Osmaniye Eczacılar Temsilciliği ildeki eczacı sayısının 150'ye çıkmasının ardından oda statüsüne 2007 yılında kavuştu. Karar Türkiye Eczacılar Odası’nın 36.Olağan Genel Kurulu'nda alındı.

Bundan sonra faaliyetlerini Osmaniye 48. Bölge Eczacılar Odası adı ile yürütecek il eczacıları, oda hüviyetini almanın mutluluğunu yaşıyor.

İLETİŞİM

  • Adres:

    Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı 2. Etap
    EGM Apartmanı Kat: 2 No: 1     OSMANİYE

  • Telefon:

    +90 328 812 65 61

    +90 328 812 65 42