2018 SGK Sözleşmesi ve Tıbbi Malzeme sözleşme yenileme işlemleri hakkında

Değerli Meslektaşlarımız,

2018 SGK Sözleşmesi  ve Tıbbi Malzeme alım sözleşmeleri odamıza gelmiştir.

Sözleşme yenileyecek meslektaşlarımız 10 Mayıs 2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar ekteki belgeler ile birlikte  Odamıza gelip sözleşme yapmaları gerekmektedir.

Sözleşmeler toplu olarak SGK Adana SSGM’ye Odamız tarafından teslim edilecektir.

SGK  Sözleşmenin yenilenmesi halinde;

-Dilekçe (Odamızdan temin edilecektir)

- Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni,

- Örnekleme metodu ile inceleme istenmemesi halinde bunu belirten dilekçe,

- Eczacı odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi,

YANINIZDA GETİRMENİZ GEREKENLER;

1-ECZANE KAŞENİZ

2-DİPLOMA NUMARASI

3-SGK SİCİL NUMARASI

4- 2 ADET ADLİ SİCİL BEYANI ( E-Devletten alınabilir)

5-2017 YILI SATIŞ HASILATINI GÖSTEREN VERGİ DAİRESİNDEN ONAYLI  EK 5 BİLGİ FORMU

6-RUHSATINIZDA DEĞİŞİKLİK VARSA RUHSAT FOTOKOPİSİ

 

Medikal Malzeme Sözleşmesi için gerekli evraklar;

1) Ek-6-2 form(Sözleşme Başvuru Formu) doldurulmuş olarak, ( Sözleşme formunun içindedir.)

2) Eczane kaşesi,

3) Ruhsat fotokopisi  ( İlk Defa sözleşme yapacaklar ve ruhsatında değişiklik olanlar  için )

4) Ek-6-3 form(Eczane Taahhütnamesi) doldurulmuş olarak, ( Sözleşme formunun içindedir.)

5) Adli sicil kaydı (E-devlet'ten alınabilir),

6) Noter onaylı imza sirküsü  ve noter onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi .( İlk Defa sözleşme yapacaklar için )

Sözleşmelerin satışı Eczacı Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleşeceğinden meslektaşlarımızın Oda aidat ve TEB yardımlaşma sandığı borçlarını ödemeleri gerekmektedir.

ECZANE ECZACILARI VE MESUL MÜDÜRLER  İÇİN;

2018 Aidat ………………………………...        54,28 TL

2018  Afet Fonu……………………….…          54,28 TL

2018 Oda Giderlerine Katılım……….              814,20 TL

2018  Yardımlaşma Sandığı Aidatı                 162,83TL

Toplam……………………………..                 1.085,59TL

 

SÖZLEŞME BEDELLERİ AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE  SUNULMUŞTUR.

2017 YILI HASILAT BİLGİSİ

ALACAĞI TİP SÖZLEŞME FORMU

UYGULANACAK BİRİM FİYAT SÖZLEŞME FORMU İÇİN TL

0-230.000

1.KADEME (%0 ISKONTO)

150 TL

230.001-460.000

1.KADEME (%0 ISKONTO)

250 TL

460.001-805.000

1.KADEME (%0 ISKONTO)

350 TL

805.001-1.035.000

2.KADEME (%0,75 ISKONTO)

450 TL

1.035.001-1.380.000

3.KADEME (%2,20 ISKONTO)

500 TL

1.380.001-1.725.000

3.KADEME (%2,20 ISKONTO)

550 TL

1.725.001 ve üzeri

4.KADEME (%2,75 ISKONTO)

550 TL

 

**SGK Sözleşmesi üzerindeki tarih kısmına "16 Nisan 2018 ile 15 Mayıs 2018 " arası (1 Mayıs 2018 hariç) herhangi bir tarih yazılacaktır.

*Sözleşmenin her sayfasının en altına “PROTOKOL HÜKÜMLERİNİ OKUDUM ve KABUL ETTİM” el yazısı ile yazılarak imzalanacaktır. (Sözleşmenin 4 nüshasına ve her bir nüshasının 4 sayfasına olmak üzere toplam 16 adet olacaktır)

**Tıbbi Malzeme Sözleşmesi üzerindeki tarih kısmına ise "16 Nisan 2018 ile 15 Mayıs 2018 " arası (1 Mayıs 2018 hariç) herhangi bir tarih yazılacaktır.

*Sözleşmenin her sayfasının en altına “PROTOKOL HÜKÜMLERİNİ OKUDUM ve KABUL ETTİM” el yazısı ile yazılarak imzalanacaktır. (Sözleşmenin 4 nüshasına ve her bir nüshasının 8 sayfasına olmak üzere toplam 32 adet olacaktır)

07 Mayıs 2018 - Okunma Sayısı : 1780