KAPAT

2019-2020 SEÇİMSİZ OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI HK.

SEÇİMSİZ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

 

SAYIN ÜYEMİZ;

48.Bölge Osmaniye Eczacı Odası’ nın 2020 yılı Seçimsiz Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem ile 19.09.2020 CUMARTESİ günü Saat 10.00’da Alibeyli Mah. Cevdet Sunay Caddesi, Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezi adresinde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, çoğunluğa bakılmaksızın (Asıl toplantı) 26 EYLÜL 2020 tarihinde aynı yer ve saatte yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim.

 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

 

NOT: TBMM’de 23.02.1995’de kabul edilen 4078 nolu Yasa’nın 8.maddesine göre “Oda Umumi Heyetinin her nevi toplantılarına oda üyelerinin katılmaları zorunludur. Geçerli bir mazereti olmaksızın Umumi Heyet Toplantılarına katılmayanlar ile seçimli toplantılarda oy kullanmayanlar yıllık üye aidatı kadar para cezası ile cezalandırılırlar.” Katılamayacak durumda olan üyelerimizin mazeret belgelerini Divan Başkanlığına veya Osmaniye Eczacı Odasına iletmeleri ve mazeretlerinin kabulü gerekmektedir.

 

GÜNDEM:

Oben Teknoloji

HABERLER & DUYURULAR