2022 YILI CEZAEVİ SÖZLEŞMELERİ HK.

Değerli Meslektaşlarımız;

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri ( 1 NOLU T TİPİ – 2 NOLU T TİPİ-C TİPİ CEZAEVİ VE  TOPRAKKALE AÇIK CEZAEVİ) için sözleşme yenileme işlemleri başlamış olup; sözleşmeleri odamızdan temin edilebilir.

Odamız tarafından Kuruma teslim edilebilmesi için tüm Cezaevleri ile ayrı ayrı sözleşme yapılıp, 23 HAZİRAN 2022 günü mesai bitimine kadar Odamıza teslim edilmesi gerekmektedir.

Sözleşmeler toplu olarak Odamız tarafından kuruma teslim edilecektir.

Yenileme süresinden sonra eczane açan meslektaşlarımız kurumla sözleşme yapmaları halinde sıralamanın sonuna ilave edilecektir.

Sözleşme fiyatı 50 TL’dir.

* Sözleşmesini Odamızda dolduracak olan meslektaşlarımızın kaşe ile birlikte gelmeleri önemle rica olunur.

Sözleşme yenileyecek meslektaşlarımızın aşağıdaki belgeleri sözleşme ekinde teslim etmesi gerekmektedir.

1-  Değişiklik olması halinde ruhsat fotokopisi

2- 2021 YILINA AİT Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yıl hâsılatını gösteren onaylı form  (Eczane Bilgi Formu EK-4/A)

3- Mükellef 7143 Sayılı Kanun ile tanınan stok düzenleme hakkından yararlanmış ise, sadece 2022 yılında yapılacak sözleşme yenileme işlemi için geçerli olmak üzere, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yıl hâsılatı ile 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen Fatura Tutarı (KDV Hariç) ve 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen Fatura Tutarı 2021 yılı Hariç Satış Hâsılatı (KDV Hariç TL ) bilgilerinin yer aldığı Eczane Bilgi Formu (EK-4/B)

4-  Bölge Eczacı Odası’ndan alınan sözleşme metni

5- Eczacı Odası’ndan alınan yeni tarihli “ Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi

6- Kurumla sözleşme yapmak istediğini belirten dilekçe (Odamızdan temin edilebilir.)

 

İlk kez sözleşme imzalayacak meslektaşlarımızın aşağıdaki belgeleri sözleşme ekinde teslim etmesi gerekmektedir.

1-   Kimlik Fotokopisi ( T.C numarası ile birlikte)

2-   Ruhsat Fotokopisi

3-   İmza Sirkülerinin noter onaylı örneği

4-   Bölge Eczacı Odası’ndan alınan sözleşme metni

5-   2021 YILINA AİT Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yıl hâsılatını gösteren onaylı form  (Eczane Bilgi Formu – EK -4/A) (yeni açılan eczaneler hariçtir)

6- Mükellef 7143 Sayılı Kanun ile tanınan stok düzenleme hakkından yararlanmış ise, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yıl hasılatı ile 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen Fatura Tutarı (KDV Hariç) ve 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen Fatura Tutarı Hariç Satış Hasılatı (KDV Hariç TL ) bilgilerinin yer aldığı 2021 yılı Eczane Bilgi Formu (EK-4/B)

7-   Eczacı Odası’ndan alınan yeni tarihli “ Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi

8-   Kurumla sözleşme yapmak istediğini belirten dilekçe (Odamızdan temin edilebilir.)

Bilgilerinize sunarız.

 

15 Haziran 2022 - Okunma Sayısı : 431