24-30 Nisan Aşı Haftası Etkinlikleri Hakkında

41.A.0012792
24.04.2019

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Birliğimiz, eczacıların halk sağlığının korunması ve geliştirilmesinde üstlendikleri rolleri daha tanımlı ve görünür kılmak, bu çerçevede eczacıyı sağlık sistemi içerisinde etkin konumlandırmak hedefleri doğrultusundaki çabalarını ilerleterek sürdürmektedir. Bu bağlamda Rehber Eczanem Programı kapsamında kronik hastalıkların takibi, anne çocuk dostu eczane konsepti, sağlıklı yaşlanma gibi farklı başlıklarda bir dizi uygulamayı meslek pratiğine aktarma yönünde önemli çalışmalar yürütmektedir.

Söz konusu çalışmaların yeni bir ayağı olarak; hem eczanelerimizin kolay erişilebilirliği hem de hasta ve danışanlarımızın bizlere duyduğu güven dolayısıyla; insanları ölümlere ve hastalıklara neden olan bulaşıcı hastalıklardan korumak adına "BAĞIŞIKLAMA"da alabileceğimiz rol ve sorumlulukların önemli gündem maddelerimizden biri olması gerektiği inancındayız. Zira farklı ülke örnekleri incelendiğinde farkındalık ve rehberlik desteğinden aşı uygulama hizmetlerine kadar eczacıların çok geniş bir yelpazede toplum sağlığının geliştirilmesine katkı sunduklarını görüyoruz. Özellikle son dönemde ülkemizde de giderek yayılan aşı tereddütü ile oluşan tehditlerle başa çıkabilmek adına biz eczacıların sunacakları kanıta dayalı veriler, aşı faydaları, riskleri ve etkinliğine ilişkin somut bilgiler sahada önemli bir farkındalık yaratacaktır.

24-30 Nisan haftası tüm dünyada "ULUSAL AŞI HAFTASI" olarak kutlanmaktadır. Bizlerde bilimsel eczacılığın 180. yıldönümüne yaklaştığımız bu özel günlerde mesleğimizin bilimsel, erişilebilir ve güvenilir yüzünü toplum sağlığının geliştirilmesi hedefi doğrultusunda etkin bir şekilde kullanmak istiyoruz.

Önlenebilir bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve aşılama konularında üstlenebileceğimiz önemli rolleri meslektaşlarımızın gündemine taşımak, alandaki bilgi ve yetkinliklerini geliştirebilmek sonrasında ise diğer sağlık paydaşlarımız, karar alıcılar ve halkımızla paylaşma gayesindeyiz. Bu çerçevede önümüzdeki 6 aylık süreçte bağışıklama konusunda hedefe ulaşmak bakımından şu temel faaliyetler planlamaktadır:

  • Aşılama haftası için eczacı bilgilendirme videolarının yayınlanması
  • Toplumda farkındalık yaratma hedefi ile basın bülteni yayımlanması
  • 14 Mayıs Eczacılık Günü teması çerçevesinde hazırlanacak "Anne – Çocuk Sağlığı ve Eczacı Danışmanlığı" uzaktan eğitim modülü içerisinde aşılama konusuna da ana başlık olarak yer verilmesi
  • Eczacılar için bağışıklama konularına yönelik sık sorulan sorular rehberi hazırlanması ve e-rehber olarak eczacı erişimine açılması
  • Eczanelerden çıktı alınarak sunulabilecek e-broşür içerik hazırlanarak web üzerinden erişime açılması
  • Aşılama takvimine ilişkin bir infografik çalışması hazırlanarak afiş şeklinde eczanelere ulaştırılması

Faaliyetler içerisinde önemli bir başlık olarak tanımladığımız eczacı bilgilendirme videoları, alanda söz sahibi çok değerli hocalarımızın katkıları ile hazırlanmış olup, eczacılarımız bu videoları Birliğimizin yayın kanalı Eczacı TV üzerinden izleyebileceklerdir.

24-30 Nisan haftası süresince 16.00-18.00 saatleri arasında yayınlanacakprogramlarda eczacılarımızla buluşturacağımız konu başlıklarımız ve destek sunan değerlihocalarımız ve uzmanlar şu şekildedir;

24 Nisan 2019 / Çarşamba

Genel Hatları ile Aşı 
Dr. Ateş KARA
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı

Aşıların Saklanma Koşulları 
Prof. Dr. Bensu KARAHALİL
Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Toksikoloji Anabilim Dalı

25 Nisan 2019 / Perşembe

Aşı ve Aşılama Prof. Dr. Levent AKIN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Yetişkinlerde Aşılama
Doç. Dr. Lale ÖZIŞIK
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı

26 Nisan 2019 / Cuma

AB Ülkelerinde
Aşılamada Eczacının Rolü
Ecz. Jan De BELIE
Avrupa Birliği Eczacılık Grubu (PGEU)
Kurumsal İlişkiler Danışmanı

Aşı Reddi ve Topluma Zararları
Prof. Dr. Mehmet CEYHAN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı

29 Nisan 2019 / Pazartesi

Türkiye'de Aşılama Dr. Filiz ÜNAL
TTB Halk Sağlığı Kolu Üyesi

30 Nisan 2019 / Salı

Birleştirilmiş Eczacı TV Aşı Programı

Yürütülen çalışmaların meslektaşlarımız için yararlı, ufuk açıcı, zenginleştirici bir bilgi erişim kaynağı olması umudu ile bilgilerinizi ve konu hakkında üyelerinizin bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.

Ecz.Arman ÜNEY
Genel Sekreter

 

 

 

24 Nisan 2019 - Okunma Sayısı : 549