Adana Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden gelen 2018/14 nolu genelge hakkında

 Değerli Meslektaşlar,

 Adana Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden gelen yazıda Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünün 12.04.2018 tarih ve 2018/14 nolu genelgesine göre aşağıdaki değişiklikler yapıldığı bildirilmiştir.

3.4. İTİRAZ SÜRECİ VE İTİRAZ KOMİSYONLARI BAŞLIKLI MADDESİNİN

2 numaralı bendin de ‘’ Eczane, incelenen manuel reçetelere ait oluşan kesinti tutarı ve gerekçelerine ilişkin itiraz yolundaki kararını, Kurumca incelemenin bittiğine dair yazının eczaneye tebliğ edildiği tarihi takip eden 5 (beş) iş günü içinde Kuruma elden veya faks yoluyla itiraz gerekçeleri ile birlikte bildirir. İtirazların faks ile bildirilmesi halinde bildirimin aslının elden, iadeli taahhütlü, posta ya da kargoya 3 (üç) iş günü içerisinde verilerek Kuruma göndermesi gerekir.’’

3.4.1 ECZANE İTİRAZ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU BAŞLIKLI MADDESİNİN

1 numaralı bendin de ‘’ Komisyon, Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü veya görevlendireceği sağlık hizmetleri sınıfından belirlenen personel başkanlığında, Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi görev yapan bir sağlık hizmetleri sınıfı personeli ile reçetesi incelenen eczacı ve bölge eczacı odasından bir eczacı olmak üzere toplam 4 (dört) üyeden oluşur. Reçetesi incelenen eczacının Komisyona katılamaması halinde hak ve alacaklarından vazgeçme konusunda noter onaylı yetkilendirilmiş başka bir eczacı Komisyona katılabilir. Komisyonun kurulması ve karar alması için üyelerin tamamının bulunması esastır. Ancak, Komisyonda karar almak için en az üç üyenin bulunması ve oy kullanması yeterlidir.’’ hükümleri yer almaktadır. Meslektaşlarımızın yukarıda belirtilen hususlara dikkat etmeleri önemle duyurulur.

 

20 Nisan 2018 - Okunma Sayısı : 1287