Artık Yeter!

Basına ve kamuoyuna,

“Ölmek istemiyorum!”, Emine Bulut’un son sözleri olarak kulaklarımıza ve hafızalarımıza kazındı. Unutulmamalıdır ki; kadınların katillerine ‘indirim’ uygulayanlar, kadınların koruma taleplerini yerine getirmeyenler, kadın haklarına saldıranlar, ayrımcı ve şiddeti meşru kılan dilde ısrarcı olanlar Emine Bulut’un ve diğer kadın cinayetlerinin sessiz ortağıdır. Tüm bunlarda ısrarcı olunduğu takdirde Emine Bulut’un “Ölmek istemiyorum!” çığlığı, kızının “Anne lütfen ölme!” feryadı ilk olmadığı gibi son da olmayacaktır.

İstanbul Sözleşmesi ve kadın örgütlerinin yıllarca süren mücadelesi sonucunda yürürlüğe giren 6284 Sayılı Koruma Kanunu bir an evvel etkin bir şekilde uygulanmalıdır. Kadına yönelik şiddeti özendirecek, meşru kılacak her adım, her uygulama, her söylem kadın cinayetlerinin azmettiricisi olarak görülmeli ve kadına şiddetle mücadele bu doğrultuda yapılmalıdır.

Yaşamın ve yaşatmanın önemini bilen bir sağlık meslek örgütü olarak: Katledilen tüm kadınlar isyanımız, “Ölmek istemiyorum!” cümlesi vicdanımızdır.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

28 Ağustos 2019 - Okunma Sayısı : 585