DİYALİZ MERKEZLERİNDEN ÇIKAN REÇETELER HAKKINDA

   Değerli meslektaşlarım;

   Osmaniye Merkez ilçe için Diyaliz ve Diyaliz Dışı Ürünlerde 1 Ocak 2018 itibariyle şuan kullandığımız sistem değişmiştir. Yeni uygulamayla beraber ERİTROPOİETİN VE DARBOPOİETİN dışı ürünler bölümü kapatılacaktır. Diyaliz merkezlerinden çıkan bütün reçeteler o diyaliz merkezinin limitine eklenmiştir. Bu uygulamayla beraber YEDİOCAK DİYALİZ MERKEZİ, YENİ HAYAT VE DEVLET HASTANESİ DİYALİZ MERKEZİ sıralı turlu ve limitli sisteme geçmiştir. Bu sistemle diyaliz merkezleri sırayla devam etmekle beraber ayrıca bir tur sistemi olmuştur. Bu sistem bütün eczaneler limitlerini doldurmadan bir sonraki tura geçişi engellemektedir. Sıra harici gelen reçeteleri eski sistemde limite dâhil etmiyordu; bu sistemle beraber sıra harici gelen reçetelerin tümü limite dâhil edilip sırası geldiğinde limitten düşme işlemi uygulanacaktır.(Örneğin; Yedi Ocak Diyaliz Merkezi’nin limiti 10000 TL eczane tur içerisinde 4000 TL karşılamış ve sırası kendine geldiğinde 6000 TL yapacaktır.)10000 TL lik limiti doldurduktan sonra gelen reçetelerde sistem bu tur bitmeden reçete girişine izin vermeyecektir.

    Nöbette gelen reçetelerin odamız tarafından suiistimal görülmediği takdirde giriş yapılacaktır ve bu reçetelerin bedelleri bir sonraki tura eklenecektir.

    Osmaniye merkezde bulunan diyaliz merkezleri haricinde çıkan reçeteler için sistemde ERİTROPOİETİN VE DARBOPOİETİN bölümüne girilecek olup 1000 TL aylık limitle karşılanacaktır.

    Diğer ilçelerimizde bu reçetelerin ERİTROPOİETİN VE DARBOPOİETİN bölümünü giriş yapması gerekmektedir.

26 Nisan 2018 - Okunma Sayısı : 2260