Dünya Sağlık Örgütü – Türk Eczacıları Birliği - Sağlık Bakanlığı İşbirliği Değerlendirme Toplantısı

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilciliği, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kronik Hastalıklar ve Yaşlı Sağlığı Daire Başkanlığı ve Türk Eczacıları Birliğinden temsilcilerin katılımı ile 25.12.2018 Salı Günü Ankara’da işbirliği değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı ortaklığında Erzincan, Çankırı ve Uşak illerinde birinci basamak sağlık kuruluşlarında görev alan aile hekimleri ve diğer sağlık çalışanları aracılığı ile başlatılan “Türkiye’de Kan Basıncı Kontrolünün İyileştirilmesi Projesi” ile Birliğimiz tarafından Bölge Eczacı Odalarımız ve eczacılarımızın desteği yürütülmekte olan “Rehber Eczanem Programı” arasında etkin işbirliği süreçlerinin yapılandırılmasına ilişkin fikir paylaşımlarında bulunuldu.

Toplantıya Birliğimizi temsilen Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, Genel Sekreteri Ecz. Arman Üney, Rehber Eczanem Program Danışmanı Prof. Dr. Şule Rabuş ve TEB Rehber Eczanem Program Uzmanları Ecz. Vildan Özcan, Dr. Ecehan Balta ve Ecz. Gökberk Bulmuş katılım sağladı.

Dünya Sağlık Örgütü’nden Türkiye Temsilcisi Dr. Pavel Ursu, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Program Sorumlusu Prof. Dr. Toker Ergüder ve Temsilcilik uzmanları Doç. Dr. Tufan Nayır ve Dr. Ecz. Melda Keçik; Sağlık Bakanlığı Kronik Hastalıklar ve Yaşlı Sağlığı Dairesi’nden Daire Başkanı Uzm. Dr. Banu Ekinci, Tıb.Tek.Gülay Sarıoğlu ve Kurum uzmanları ile Proje Danışmanları Prof.Dr. Seçil Özkan ve Prof.Dr.Siren Sezer’in katılım sağladığı toplantı; Sayın Uzm. Dr. Banu Ekinci’nin proje sunumu ile başladı. Ardından Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri ve Rehber Eczanem Program Koordinatörü Ecz. Arman Üney tarafından Rehber Eczanem Programı hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirildi.

Yapılan değerlendirmeler sonrasında; Uşak, Çankırı ve Erzincan illerinde başlatılacak olan Türkiye’de Kan Basıncı Kontrolünün İyileştirilmesi Projesi’ne Rehber Eczanem Programı ile Türk Eczacıları Birliği’nin de dahil olmasına karar verildi.

Hekimler ve eczacılar arasında daha yapılandırılmış ve işlevsel bir işbirliği ağının oluşturulmasına; eczacılarımızı ve eczanelerimizi sağlık sistemi içerisinde doğru ve etkin bir biçimde konumlandırarak mesleğimizi geleceğe taşımamıza destek sağlayacak bu Programın, toplumda kronik hastalıklar konusunda farkındalığın artırılmasına ve kan basıncı kontrolünün iyileştirilmesine ciddi katkılar sunacağına inanıyoruz. 
Bu vesile ile, Rehber Eczanem Programımıza bugüne kadar destek sunan tüm Bölge Eczacı Odası yöneticilerimize ve

Programımızın sahada hayat bulmasına imkan sağlayan Rehber Eczacılarımıza bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

 

27 Aralık 2018 - Okunma Sayısı : 993