DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİ İLE GÖRÜŞME

Değerli Meslektaşlarımız,

TEB tarafından yayımlanan duyuru ile;

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, Genel Sekreteri Ecz. Arman Üney, TEB Danışmanları ve Genel Sekreter Yardımcısı 20.11. 2018 günü Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Pavel Ursu’yu Rehber Eczanem Programı hakkında bilgi vermek amacıyla ziyaret ettiler. DSÖ Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Sağlıklı Yaşam Program Yöneticisi Doç Dr. Toker Ergüder ve Ecz. Melda Kekiç’in de bulunduğu görüşmede, Dr. Ursu DSÖ Türkiye Temsilciliğinin gündeminde olan kronik hastalıklar ve göçmenlerin sağlığa erişimi konusunda yapılması planlanan çalışmalarından bahsetti.

Ardından Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz. Arman Üney, Rehber Eczanem Programı ile ilgili olarak, kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Programın toplum sağlığını geliştirme, koruyucu hizmetlerin bir parçası olma, eczacının verdiği hizmetin kalitesi artırma,  standardizasyonunu sağlama yönlerine vurgu yapan Üney, Dünya Sağlık Örgütü çalışmaları ile kesişen noktalarda kendileri ile çalışmaktan memnuniyet duyacağımızı ifade etti. 

Rehber Eczanem Programı’nda geliştirilen yaklaşımın sistematiğini ve kapsayıcılığını oldukça etkileyici bulduklarını ifade eden DSÖ Heyeti, aile hekimlerine yönelik geliştirmekte oldukları projelerden bahsederek, ilerleyen süreçte beraber çalışmaktan mutlu olacaklarını dile getirdiler. Görüşme, karşılıklı olarak işbirliğine verilen önemin altının çizilmesi ile son buldu.

 

 

21 Kasım 2018 - Okunma Sayısı : 554