GÜNCELLENDİ---2019 SGK VE TIBBİ MALZEME SÖZLEŞME YENİLEME İŞLEMLERİ HK.

Değerli Meslektaşlarımız ; 

 

2019 yılı SGK Sözleşmeleri ile Tıbbi Malzeme Teminine İlişkin Protokol sözleşme nüshaları odamıza gelmiştir.

Sözleşmelerin imzalanarak 21 Haziran 2019 CUMA mesai bitimine kadar odamıza  teslim edilmesi gerekmektedir.

 

SGK Sözleşmesi imzalamaya gelirken yanınızda getirmeniz gerekenler;

-Vergi dairesi onaylı Ek-5 Eczane Bilgi Formu, stok affı yasasından faydalanmayan meslektaşlarımız e devlet üzerinden interaktif vergi dairesinden alabilir. İnteraktif vergi dairesinden e devlet yoluyla alınan satış hasılat formlarının ayrıca herhangi bir ıslak imza ve onayına gerek yoktur 

-Adli sicil kaydı ( e devlet üzerinden alınabilir)

-Eczane kaşesi

-Örnekleme metodu ile inceleme istenmemesi halinde bunu belirten dilekçe

-Diploma numaranız

-SGK Sicil numaranız

-7143 sayılı Kanuna istinaden Stok düzenleme faturası kesen meslektaşlarımızın 2018 yılı satış hasılatını gösteren belgeyi (Ek-5 formunu) bağlı bulunduğu vergi dairesine onaylatması ve fatura örneğini de ekleyerek sözleşme dönemi Odamıza teslim etmesi gerekmektedir.

-Değişiklik olması halinde ruhsat fotokopisi

            - Kuruma hitaben dilekçe (Odamız tarafından verilecektir)

 

 

Tıbbi Malzeme Temin Protokolün “Sözleşmenin yenilenmesi halinde” maddesi gereği sözleşme eki belgeler başvuru ile Odamıza iletilecektir.

 - Değişiklik olması (nakil, eczane isim değişikliği) halinde ruhsat fotokopisi,

 - Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni, (Odamız tarafından hazırlanacaktır)

 - Adli sicil kaydı (e-devletten alınabilir)

 - Kuruma hitaben dilekçe (Odamız tarafından verilecektir)

 

 

 SGK Sözleşme Bedelleri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

1.Kademe Sözleşme Formu   %0 indirim 

 0 - 276.000 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczaneler              150,00 TL

276.001 – 552.000 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczaneler    250,00 TL 

552.001 – 966.000 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczaneler    350,00 TL 

 

2.Kademe Sözleşme Formu   %0,75 indirim 

966.001 - 1.242.000 TL'ye kadar satış hasılatı olan eczaneler      450,00 TL

 

3.Kademe Sözleşme Formu   %2,20 indirim 

1.242.001 - 1.656.000 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczaneler    500,00 TL 

1.656.001 - 2.070.000 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczaneler     550,00 TL 

 

4.Kademe Sözleşme Formu   %2,75 indirim 

2.070.000  TL ve üzeri hâsılatı olan eczaneler                            550,00 TL 

 

Sözleşmelerin satışı Eczacı Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleşeceğinden meslektaşlarımızın Oda aidat ve TEB yardımlaşma sandığı borçlarını ödemeleri gerekmektedir.

 

ECZANE ECZACILARI VE MESUL MÜDÜRLER İÇİN;

2019 Aidat ………………………………......65,30 TL

2019 Afet Fonu……………………….…....65,30 TL

2019 Oda Giderlerine Katılım…………979,50 TL

2019 Yardımlaşma Sandığı Aidatı…  197,45 TL

Toplam………………………………….…1.307,55 TL

 

 

Bilgilerinize sunar,iyi  çalışmalar dileriz.

EK-5 SATIŞ HASILATI (STOK DÜZENLEME FATURASI KESEN MESLEKTAŞLARIMIZ İÇİN)

Bilgisayarınıza Kaydedin

Dosyanın Adı: EK-5 SATIŞ HASILATI(STOK DÜZENLEME FATURASI KESEN MESLEKTAŞLARIMIZ İÇİN)

17 Haziran 2019 - Okunma Sayısı : 857