İnsülin Kalemi İğne Uçları ve Şeker ölçüm Çubukları Hakkında

41.A.00/9438

24.12.2018

BÖLGE ECZAC ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Diyabet tedavisi için insülin kullanmakta olan hastalar için insülin kalemi iğne uçları hastanın insülin kullanımının bulunmasına ve günlük insülin uygulama sayısına göre Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmaktadır. Ancak kan glukoz değerleri nedeniyle reçetelenen insülin dozundan daha düşük dozda insülin kullanımı bulunan hastalarda, reelde tedavi devam etmekte iken Medula Sistemi'nde insülin kullanımı sonlanmış gibi görülebilmektedir. Bu gibi durumlarda hastanın tedavisinin aksamaması için gerekli olan insülin kalemi iğne uçlarını ihtiva eden reçetelerin karşılanmasında, hastanın ilaç geçmişinde bulunan insülin kontrolünün kaç ay öncesine kadar yapılması gerektiği konusunda tereddütler oluştuğu Birliğimiz tarafından Kuruma iletilerek, görüşleri istenmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Birliğimize iletilen ve ekte yer alan yazı ile, Kurum Geri Ödeme Komisyonu kararı doğrultusunda, insülin iğne ucu ve şeker ölçüm çubuklarının kaydı esnasında Medula Eczane Provizyon Sistemi üzerinden hastanın elinde bulunan insülin ilacının kontrolü geriye dönük 3 ay şeklinde uygulanmakta iken, bu sürenin 6 aya çıkarılması  hususunda gerekli düzenlemelerin yapıldığı ve uygulamanın bu doğrultuda yürütüldüğü bildirilmiştir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim

Ecz. Arman Üney

Genel Sekreter

SGK’nın yazısı için tıklayınız.

 

 

24 Aralık 2018 - Okunma Sayısı : 717