KADİRLİ BELEDİYESİ' NE AÇTIĞIMIZ TABELA DAVASI SONUCU HK.

Osmaniye Eczacı Odası olarak E-logo ve tabelalardan vergi alınmaması için başlattığımız hukuk mücadelesi sonuçlandı. Kadirli Belediyesi'ne açtığımız Dava sonucuna göre tabela ve E-logoların reklam içermediğine hükmedildi.

Odamız tarafından E-logolar ve tabelalardan vergi alınmaması için 3 Nisan 2020 tarihinde  Osmaniye Belediyesi'ne açılan ve Adana 1.Vergi Mahkemesi'nde görülen 2020/765 Esas Numaralı davada verilen karara göre, " Somut olayda; eczaneler tarafından kullanılan ve bireylerin eczaneler tarafından sunulan sağlık hizmetlerinden kolay ve etkin şekilde yararlanabilmesini amaçlayan eczane adını gösterir tabela ile "E" logolarının kullanımının zorunlu olduğu ve bunların reklam ve ilan amacı taşımadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir…" hükmüne varıldı.

Dava kararı detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

 

Meslektaşlarımızın Dikkatine

            Meslektaşlarımızdan gelen bildirim ve sorulara cevap olması açısından aşağıda yer alan bilgileri değerli meslektaşlarımızla paylaşmakta fayda görüyoruz.

  • Kazanılan dava sonucuna göre gerek eski gerek yeni eczane adını gösterir tabela ile "E" logolar bundan sonra vergilendirilmemesi gerekmektedir.
  • Meslektaşlarımızın tabela vergisinden muaf olmaları için ekte bulunan dilekçeyi doldurarak bağlı bulundukları belediye başkanlığına mahkeme kararı ile başvurmaları önem arz etmektedir. Söz konusu dilekçeye idare olumsuz cevap verdiği takdirde veya idare tarafından anılan eczane hakkında vergi/ceza ihbarnamesi düzenlendiği takdirde, (anılan vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde dava açılması gerekmektedir) söz konusu cevabın veya ihbarnamenin bir örneğinin tarafımıza ivedilikle ulaştırılması gerekmektedir.
  • Dilekçe teslim tarihinden öncesinde tabela vergisi ödemesi yapan eczacılarımızın ödemelerini geri almaları mümkün değildir.
  • Mahkeme kararından sonra hakkında belediye tarafından vergi/ceza ihbarnamesi veya ödeme emri düzenlenmesi durumunda, söz konusu vergi/ceza ihbarnamelerinin veya ödeme emirlerinin itirazı için bireysel dava açılması gerekmektedir. Dava açmak isteyen meslektaşlarımız ihbarname ve ödeme emirlerinin birer örneğini avukatımıza ivedilikle ulaştırılması gerekmektedir. Zira   vergi/ceza ihbarnamelerine karşı 30 gün, ödeme emirlerine karşı 15 gün içerisinde dava açılması gerekmektedir.

Meslektaşlarımıza duyurulur.Ek Dosyalar


DAVA SONUCU

BAŞVURU DİLEKÇESİ

09 Nisan 2021 - Okunma Sayısı : 730