Kamuda Çalışan ve Eczanesi Olmayan Eczacılar Çalıştayı Ankara’da Düzenlendi

Kamuda Çalışan ve Eczanesi Olmayan Eczacılar Çalıştayı Ankara’da Düzenlendi

Kamuda Çalışan ve Eczanesi Olmayan Eczacılar Çalıştayı, 19 – 20 Nisan tarihlerinde Ankara’da düzenlendi. “İş Sağlığımız ve Güvenliğimiz” temalı Çalıştay’a kamu kurum ve kuruluşlarında, hastanelerde, ilaç endüstrisinde, eczacı kooperatiflerinde, ecza depolarında, üniversitelerde ve eczacı meslek örgütünde çalışan eczacılar katıldı.

Çalıştay’ın açılış konuşmasını Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak gerçekleştirdi. Çolak, konuşmasında “Türk Eczacıları Birliği, sadece serbest eczacıların örgütü değil; kamuda, kurumlarda, devlet hastaneleri ve özel hastanelerde, ilaç sanayisinde, kooperatiflerde, depolarda, akademide çalışan istisnasız tüm eczacıların üst birliğidir. Üyelerinin tümüne aynı gözle bakar, aynı yakınlıkta durur, aynı ölçüde hizmet vermeyi hedefler, aynı ölçüde haklarını ve kazanımlarını korumaya dönük mücadele yürütür” sözlerine yer verdi.

Türk Eczacıları Birliği’nde Merkez Heyeti Üyesi, Genel Sekreterlik ve İkinci Başkanlık görevlerini yürütmüş olan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Ecz. Harun Kızılay, yaptığı konuşmada Çalıştay'ın önemine değinerek, kamuda çalışan eczacıların başta özlük hakları ve çalışma koşulları olmak olmak üzere sorunlarını yakından takip ettiklerini vurguladı.

Çalıştay’ın açılış seminerini Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi, Kamu Eczacıları ve Eczanesi Olmayan Eczacılar Komisyonu Başkanı Ecz. Halil İbrahim Avşaroğlu gerçekleştirdi. Avşaroğlu, sunumunda kamuda çalışan ve eczanesi olmayan eczacıların sorunları ve çözümlerine değindi.

Uluslararası Eczacılık Federasyonu Yöneticisi Ecz. Nilhan Uzman, “Eczacılık 2.0: Yeni Roller, Fırsatlar ve Sorumluluklar”; Kamu Eczacıları ve Eczanesi Olmayan Eczacılar Komisyonu Üyesi, EAHP Türkiye Delegesi ve Proje Elçisi Ecz. Arif Özdemir, “EAHP – TEB Ortak Projeleri ve Avrupa’da Hastane Eczacılığı” başlıklı sunumlarıyla Çalıştay’a katkı sundular.

Kamuda Çalışan ve Eczanesi Olmayan Eczacılar Çalıştayı’nda çeşitli oturumlarda, iki gün boyunca iş hayatında yaşanılan sorunlara odaklanıldı, çözüm önerileri geliştirildi. Bu kapsamda Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Arif Müezzinoğlu “İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları”, Ankara Tabip Odası Başkanı ve Mobbingle Mücadele Derneği Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Bulut “Çalışma Ortamında Mobbing ve Şiddet”, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Doç. Dr. Songül Atasavun “Ergonomi”, Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu Genel Koordinatörü Dr. Hasan Oğan “Çalışan Sağlığı Açısından Stres ve Tükenmişlik” başlıklı sunumlarını katılımcılarla paylaştı.

Çalıştay’da sosyal programlar çerçevesinde Özel Oytun Türkoğlu’nun “Stres Yönetimi” ve Aslı Gökçe’nin “Zaman Yönetimi” eğitimleri yer aldı. Çalıştay, Türk Eczacıları Birliği Önceki Dönem Merkez Heyeti Üyesi ve Denetleme Kurulu Başkanı Ecz. Bülent Varel’in moderatörlüğünü üstlendiği; Girne Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu, İstanbul Eczacı Odası Büyük Kongre Delegesi Ecz. Didem Aksoy’un konuşmacı olduğu "Birlik Bilinci ve Örgütlülük" Paneli ile sona erdi.

Panelde aynı zamanda kısa süre önce kaybettiğimiz Diyarbakır Eczacı Odası Başkanı Ecz. Ferat Değer anıldı.

 

22 Nisan 2019 - Okunma Sayısı : 1246