ODA YÖNETİMİ GÖREV DAĞILIMI HK.

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZ;

2021 - 2023 Döneminde oluşan yönetim kurulumuzun görev dağılımı aşağıdaki şekilde oluşmuştur.Bilgilerinize.

YÖNETİM KURULU

Başkan                      :Ecz.Zeynep SÖNMEZ

II.Başkan                    :Ecz.Ahmet Yiğit ELKOCA

Genel Sekreter        : Ecz.İbrahim Burak ÖZKAN

Sayman                    : Ecz.Deniz ACIBUCU

Veznedar                  :Ecz.Bekir ÖNDAŞ

Üye                            : Ecz.Güneş EROL AKGÜL

Üye                            : Ecz.İlker TAŞKIN

28 Eylül 2021 - Okunma Sayısı : 708