MERKEZ VE KADİRLİ İLÇEMİZDEKİ ECZANELER İÇİN MİADI GEÇEN İLAÇLARIN ODAMIZA TESLİMİ VE İMHA EDİLMESİ İŞLEMLERİ HK.

Değerli Meslektaşlarımız;

Osmaniye Merkez ve Kadirli ilçesindeki  meslektaşlarımızın eczanelerinde bulunan miadı dolmuş atık ilaçlarının toplanması ve imhaya gönderilmesi ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Eczaneler tarafından İl Sağlık Müdürlüğü’ ne miadı geçen ilaçların listesinin bildirilmesi üzerine müdürlük tarafından gerekli işlemler yapılarak tutanak altına alınmış ve ilgili tutanaklar odamıza ulaşmıştır.

  Eczane, eczanesine ait olan miadı geçen ilaçları bağlı bulunduğu Eczacı Odası’ na teslim etmeden önce İTS (İlaç Takip Sistemi)’ ye bildirimini yapar.2 kopya halindeki bu liste, listede yazılı olan atık ilaçlarla birlikte Eczacı Odası’na teslim edilir. Eczacı odası tarafından eczacıdan teslim alınan ilaç listelerinin bir kopyası, ÇEKOOP tarafından odaya iletilen atık ilaç teslim tutanağı ile birlikte, odanın kaşe ve imzası atılarak eczacıya geri verilir. (Tutanak ve ilaç listesinin diğer kopyası ise Eczacı Odası’ndan, ÇEKOOP’a gönderilmek üzere kalır.) Eczacı Odası’nda kalan imzalı kopya, tüm ilaçlar oda tarafından toplu halde imhaya gönderilince, ÇEKOOP ve imha tesisi tarafından da kaşe/imza alındıktan sonra, eczacılarına teslim etmesi için en yakın zamanda eczacı odasına geri gönderilir. 

 

 Toplama aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda tarafınıza sunulmuştur.

 

  1. Miadı geçmiş Kırmızı-Yeşil reçeteye tabi ilaçlar teslim  alınmayacaktır,
  2. İmha edilmesi gereken tüm ilaçlar koliler içinde toplanmalıdır.Kolilerin üzerine eczane adı ve kilogramı belirtilmelidir.
  3. 18.01.08  kodlu ilaçlar, Sitostatik ve sitotoksik ilaçlardır ve ‘’Tehlikeli Atık „ konumundadır. (kanser, vb); ayrı paketlenecek ve paketin üzerinde eczane adı, ilaç listesi ve sitotoksik ibaresi yer alacaktır,
  4. 18.01.09 kodlu ilaçlar,tüm diğer ilaçlardır ve "Diğer Atıklar" konumundadır. Diğer ilaçlar tablet, şurup, vb. ayrılmaksızın aynı kolide bulunabilecektir. Koli dışına eczane ve eczacı adı yazılması yeterlidir.
  5. Emzik, biberon vb. plastik içerikli ürünler ile kozmetik/Dermokozmetik ürünler koliye konulmayacaktır,

 

  • MERKEZDEKİ  ECZANELER ;EK’ te bulunan “ATIK İLAÇ TESLİM ve İMHA TUTANAĞI” eczacılarımız tarafından doldurularak, Merkezdeki eczaneler ilaç kolileriyle birlikte  12 AĞUSTOS 2022 Cuma 12:30 -14:30 arası  odamıza teslim edilecektir.

 

  • KADİRLİ  İLÇESİ ECZANELER ; EK’ te bulunan “ATIK İLAÇ TESLİM ve İMHA TUTANAĞI” eczacılarımız tarafından doldurularak,  ilaç kolileriyle birlikte  12 AĞUSTOS 2022 Cuma 15:00 -17:00 arası  DENİZ ECZANESİ'NE teslim edilecektir.
  • ÇEKOOP firması ile randevu sistemi ile çalıştığımız için belirtilen tarih ve saat'te kolilerin  teslim edilmesi önem arz etmektedir.

NOT: İmha ettireceği atık ilaçlarını vergiden düşmek isteyen eczacıların İl Sağlık Müdürlüğüne onaylatılan listeleri Vergi Dairelerine ibraz etmeleri gerekmektedir.

 Ek Dosyalar


Ek dosya için tıklayınız...

02 Ağustos 2022 - Okunma Sayısı : 775