Plastik Poşet Satışlarının Beyanı Hakkında

Bilindiği üzere kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla 10.12.2018 tarih ve 30621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla yapılan düzenleme ile 01.01.2019 tarihinden itibaren plastik poşetlerin satış noktalarında kullanıcıya/tüketiciye ücret karşılığı verilmesi zorunlu tutulmuştur.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, 09.01.2019 tarihinde bir açıklama yayımlayarak, 09.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere yapılan düzenlemeler kapsamında, “Eczanelerde sadece ilaç satışlarında kullanılan çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 200x350 milimetre (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dâhil) ebadından küçük saplı/sapsız poşetlerin Usul ve Esasların kapsamından çıkarılmış olduğu ve bu poşetlerin eczanelerce ücretsiz olarak verilebileceğini belirlemiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, satış noktaları tarafından, uygulama kapsamında yer alan her bir poşetin satışında tüketiciden en az 25 kuruş talep edilmesi gerektiği, satış noktalarının bu ücret içerisinden 15 kuruşun ‘Geri Kazanım Katılım Payı’ olarak Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırması gerektiği belirtilmektedir.

‘Geri Kazanım Katılım Payı’ nın hesaplanabilmesi için  Plastik Poşet Beyanı oluşturulması gerekmektedir. Beyanların, satışı takip eden ayın en geç 15’ine kadar yapılması gerekmektedir. 01.01.2019 tarihinde ücretlendirmeye tabi edilen plastik poşetlerin beyanlarının en geç 15 Şubat 2019’a kadar yapılması gerekmektedir.

Ücretlendirmeye tabi olan plastik poşetlerin beyanlarının verilmesi ile ilgili izlenmesi gereken yol ve sık sorulan sorulara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait https://www.csb.gov.tr/plastik-poset-beyani-i-90306 linkinden ulaşılabilmekte olup, Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesinde İnteraktif Vergi Dairesi Üzerinden Yapılacak Beyanlar için Gerekli Bilgiler ve İzlenecek Yol hakkında bilgilerin yer aldığı dosya ektedir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesinde İnteraktif Vergi Dairesi Üzerinden Yapılacak Beyanlar için Gerekli Bilgiler ve İzlenecek Yol dosyası için tıklayınız.

 

 

06 Şubat 2019 - Okunma Sayısı : 816