Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü’ne Yazdığımız Yazı

Ülkemizde, Eczacılık Fakültesi sayısı 2003-2004 öğretim yılında 11 iken,  2012-2013 yılında 17’ye, 2018-2019 yılında 42’ye çıkmıştır. Sağlık Bakanlığı rakamlarına göre, yıllık mezun sayısı 1600’ün üzerinde olmakla birlikte öğrenci başına düşen öğretim üyesi sayısı azalmakta, tüm fakültelerde büyük farklılık göstermekte ve öğretim üyesi/araştırma görevlisi sayısındaki yetersizlikler nedeniyle önemli sorunlar yaşandığı bilinmektedir.

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 20.12.2018 tarihinde yayımlanan "Öğretim Üyesi İlanı”nda Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalında Dr. Öğr. Üyesi olarak görev almak üzere başvuracak adaylar için aranan özel şart kısmına “Kimya Lisans mezunu olmak" ifadesinin yer alması nedeniyle, konu hakkında Birliğimiz tarafından Rektörlüğe ekteki yazımız gönderilmiştir.

Multidisipliner bir alan olan eczacılık eğitiminin, öncelikli olarak eczacılık fakültesi kökenli akademisyenler tarafından verilmesinin önemi ve gerekliliği net olup, konu Birliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 

 

 

 Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü’ne Yazdığımız Yazı:

 

 

24 Aralık 2018 - Okunma Sayısı : 583