SGK FATURA TESLİMLERİNİN SON GÜNLERE BIRAKILMAMASI HAKKINDA

Değerli Meslektaşlar,

Ay boyunca karşılanan SGK reçeteleri diğer ayın 1’i ve 15’i arası Kuruma teslim edilmektedir. (Kan ürünleri için 1’i ve 3’ü, 15’i ve 18’i arası)

SGK Adana Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Yetkililerince yapılan görüşmelerde teslim zamanının son 2 günde yoğun bir evrak teslimi ve sıkıntılar yaşadığı bildirilmiş; evrak teslimlerinin son günlere bırakılmaması da Odamız tarafından duyuru ve kısa mesajlar ile meslektaşlarımıza bildirilmişti.

8 Mart 2017 tarih ve ve 30001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “ Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” de Fatura eki belgelerin teslimi madde 5 (1). Bendin son cümlesinde yer alan “ Teslim süreleri içinde kalmak şartıyla, fatura eki belgelerin kabulünü yapan fatura inceleme birimleri tarafından iş planına göre sağlık hizmeti sunucularına fatura teslimi için randevu tarihi verilebilir” hükmüne göre evrak teslimleri için randevu tarihi verilmesi düşünülmektedir. Randevu tarihi verildiğinde günlük belli sayıda evrak teslim edilebilecek olup son günlere yaklaşıldığında randevu tarihi dolu olabileceğinden, randevu alınamadığı takdirde evrak teslim edilemeyeceğinden, bir sonraki teslim döneminde teslim edilebilecektir. Evrakın bir ay geç teslimi, ödemelerin de 1 ay geç alınmasına sebep olacaktır.

Meslektaşlarımızın ileride oluşabilecek mağduriyetleri önlemeleri adına;

SGK’ya evrak teslimlerini evrak teslimlerinin son günlerine bırakmamaları, aksi takdirde randevu sistemine geçildiğinde sıkıntı ve mağduriyetler yaşanabileceği önemle duyurulur.

12 Mart 2018 - Okunma Sayısı : 1523