!!! ŞUBAT AYI SGK FATURALARI HAKKINDA

      Değerli meslektaşlarımız;

      Ankara SSGM’ den odamıza iletilen bilgi üzerine;  ŞUBAT ayına ait A,B ve C GRUBU reçeteler MAVİ klasör ile, KAN ÜRÜNÜ ise GRİ klasörle Kuruma gönderilmesi gerekmektedir.

      MAVİ Ve GRİ klasörleri  Çadır alanındaki eczanemizden temin edilecek olup, stok nedeniyle he eczaneye 1 er adet satışı yapılacaktır.İlçelerdeki meslektaşlarımız ise  temsilciliklerimizden temin edebilirler.

****A,B ve  C GRUBU FATURALAR İÇİN İZLENECEK ADIMLAR:

MAVİ  KLASÖRÜN DIŞINA EKLENECEK BELGELER

  1. Klasör içeriğinde bulunan her bir Döküm/Fatura Grubu  için  “Sicil ve Döküm nolarına ait barkodları içeren DÖKÜM ÖZET BİLGİSİ”  nin 2 şer adet çıktısı alınacak, sıralı şekilde zımbalanacak  (ABC  bir zımbalı, ABC ikinci zımbalı şeklinde)  POŞET DOSYAYA koyularak ve düşmesini engelleyecek biçimde  klasöre yapıştırılacaktır.
  2. Klasörün içerisinde  C grubuna ait reçeteler bulunup  bulunmadığının Klasör üzerine bilgi olarak yazılması gerekmektedir. (Klasörün üstünde fatura tarih  veya no kısmı yerine C Grubu  faturası yoksa/ yok diye mutlaka yazılmalıdır.
  3. Fatura ve eklerinde çok kağıt reçete olup tek klasöre sığmaması halinde, aynı ebat ve renkte 2.klasöre koyulacak, her iki kutuya da iki kutu diye yazılacak ve sıkıca bantlanarak gönderilecektir.
  4. Klasörün üzerine Eczane adı/adresi/telefon numarası yazılacak, ve  Fatura Dönemi yazılacaktır.

 

MAVİ  KLASÖRÜN İÇİNE  EKLENECEK BELGELER

  1. A,B ve C gruplar birbirine karışmayacak şekilde, her bir grup ayrı ayrı , poşet  veya  zarf ile ambalajlanacak ve klasöre yerleştirilecek.
  2. Kavaklıdere SSGM tarafından istenen resmi tüm belgeler eklenecektir.

*** KAN ÜRÜNÜ FATURALARI İÇİN İZLENECEK ADIMLAR:

GRİ  KLASÖRÜN DIŞINA EKLENECEK BELGELER

  1. Klasör içerisine birden fazla ise her bir döküm/Fatura için ayrı ayrı “Barkodlu Döküm Özet Bilgisi” çıktısı 2 şer adet çıktısı alınacak, zımbalanacak   POŞET DOSYAYA koyularak  düşmesini engelleyecek biçimde  klasöre yapıştırılacaktır.
  2. Klasörün üzerine Eczane adı/adresi/telefon numarası yazılacak, ve  Fatura Dönemiyazılacaktır.

 

 

GRİ  KLASÖRÜN İÇİNE  EKLENECEK BELGELER

  1. Elektronik Oda onaylı İCMAL  LİSTESİ mutlaka eklenecek.
  2. Fatura ve Ekleri zarfa koyulacak , zarfın üzerine 1 adet Barkodlu döküm özeti zımbalanacak  o şekilde klasöre yerleştirilecektir.

 

 

      FATURALARIN TESLİM EDİLECEĞİ ADRES:

SGK Ankara İl Md. Ek Binası Zübeyde Hanım Mah. Samyeli Sok. No:3 İskitler/Altındağ/ Ankara

       ****!!!!!  KARGO/POSTA yoluyla kuruma gönderilen her bir evrakın takibi yapılmalıdır. Gönderi ilgili  kargo/posta  firmasını sisteminde “teslim edilmiş” göründe dahi , teslim edildikten 2  iş günü geçmesine rağmen  MEDULA sisteminde fatura durumunun “Kuruma Teslim Alındı” şeklinde güncellenmemesi halinde,  Eczacı tarafından Kurum yetkilileri ve kargo/posta firmasıyla bağlantıya geçilmelidir.Bu şekilde bir erken müdahale, olası sorunların çözüme kavuşturulmasında etkili olacaktır.

ÖNEMLİ NOT:  İade Reçete, Dilekçe, Kesinti itiraz, Sözleşme vs. belgeler; eskisi gibi İlgili Merkez Müdürlüklerine gönderilecektir.

     Bilgilerinize sunarız.

!!! ŞUBAT AYI SGK FATURALARI HAKKINDA

!!! ŞUBAT AYI SGK FATURALARI HAKKINDA

!!! ŞUBAT AYI SGK FATURALARI HAKKINDA

!!! ŞUBAT AYI SGK FATURALARI HAKKINDA

!!! ŞUBAT AYI SGK FATURALARI HAKKINDA

!!! ŞUBAT AYI SGK FATURALARI HAKKINDA

!!! ŞUBAT AYI SGK FATURALARI HAKKINDA

!!! ŞUBAT AYI SGK FATURALARI HAKKINDA

28 Şubat 2023 - Okunma Sayısı : 2336