TERAZİLERİN PERİYODİK MUAYENELERİ HAKKINDA

Değerli Meslektaşlarımız,

Bilindiği üzere, 12.04.2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 21inci maddesinin ikinci fıkrası;

“2) (Değişik: RG-31/12/2018-30642 4.Mükerrer) Eczanelerde, ilaç yapmaya ayrılmış bankonun üzeri ısıya dayanıklı cam, mermer veya mikrobiyolojik bulaşma oluşturmayacak malzemeden olur. Hassas, santigram veya kiloluk teraziler veya 2’nci sınıf elektronik teraziler ayarları bozulmayacak şekilde banko üzerinde veya ayrı özel masada bulundurulur. Terazi ve varsa kütlelerinin periyodik muayenelerinin ilgili bakanlığın ilgili mevzuatı doğrultusunda yaptırılması zorunludur." hükmündedir.

Tartı aletlerinin periyodik muayenelerinin 2 (iki) yılda bir yapılması yasal zorunluluktur. Süresi dolan tartı aletlerinin periyodik muayenesinin yapılarak damgalanması gerekmektedir. Bu işlem için son başvuru tarihi 28 Şubat 2021 tarihine kadardır.

4 Eylül 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği’nin 8.maddesi ile eczanelerde kullanılan tartı aletlerinin (gramlar hariç olmak üzere) periyodik muayeneleri yetkili muayene servislerine verilmiştir.

Bandrolsüz ve terazi üzerinde “alımda satımda kullanılamaz” ibaresi olmayacak, üzerinde (yeşil m) ve (ce) sembolü olmayan ölçü ve tartı aletleri, min-max ağırlık ve çekeri olmayan elektronik terazilerin müracaatı kabul edilmeyecektir.

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar kanununun 15. Maddesinin (c) fıkrası gereğince; Beyanname vermeyen, damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi dolmuş ölçü aletlerini kullanan kişilere idari para cezası verileceği belirlenmiş olduğundan, meslektaşlarımızın konu hakkında azami dikkat göstermesi önemlidir.

Not: 2019 yılında periyodik muayeneleri yapılan tartıların periyodik muayenelerinin 28.02.2021 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

İL SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN GELEN RESMİ YAZI EKTEDİR.BİLGİLERİNİZE.Ek Dosyalar


Ek dosya için tıklayınız...

12 Şubat 2021 - Okunma Sayısı : 495