GÜNCELLENDİ!!!..TEVZİ KOMİSYONUNUN HAZIRLADIĞI GENEL KURALLAR

TEVZİ KOMİSYONU 2023-2024 YILLARI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILMIŞ OLUP ALINAN KARARLAR VE ECZANELERİMİZİN UYMASI GEREKEN KURALLAR BELİRLENMİŞTİR.

KURALLAR:

1-) Tüm reçete gruplarının farmaınbox kayıtlarının ivedilikle yapılması, hasta mağduriyetinin yaşanmaması için çok önemlidir. Gerekli özen muhakkak gösterilmelidir.

2-) Limit aşımı yapılan reçete grupları için odamızın web sayfasında formlar ve dilekçeler bölümünde bulunan limit aşım dilekçesi doldurulacak ve reçete medula çıktısı eklenecek. Ayrıca başka bir form doldurulmayacaktır. Dilekçede limit aşım gerekçesi makul ve geçerli gerekçeler olmalıdır. Bu şekilde olan reçeteler onaylandıktan sonra odamız tarafından farmaınbox reçete kaydı yapılacaktır.

3-) Sıralı sisteme dahil olan reçete grupları için (Cezaevi, Huzurevi, Çocuk Esirgeme Kurumu kurum içi, Yeni Hayat diyaliz, Yedi Ocak diyaliz, Vali Celalettin Cerrah Rehabilitasyon Merkezi, Er-Erbaş ,Garnizon reçeteleri )sıraya girip, protokol hükümlerini kabul eden eczane reçete seçme hakkına sahip değildir. Protokol hükümleri gereğince bütün reçeteleri limiti dahilinde karşılamakla yükümlüdür. Şayet kurumlarla ilgili bir problem oluşması durumunda ( ilaç yoku , sıra atlatılması gereken özel bir durum vs. gibi) tevzi komisyon sorumlusu eczacımız aranacaktır.

4-) Aylık üst limitli reçete formları için fatura limitleri ait olduğu ay için geçerlidir. Bu reçete formları için fatura limitleri yıllık olarak değil aylık olarak değerlendirilecektir.

5-) Diyaliz merkezlerinden gelen reçetelerdeki tüm ilaçlar sisteme girilecektir.

6-) Tek bir reçetede iki grup ilaç var ise her bir ilaç kendi grubuna kaydedilecektir. Reçete kurumdan geldiyse kurum önceliklidir. Kurumdan gelen reçetelerdeki ( yeni hayat, yediocak diyaliz gibi) tüm ilaçların mevcut gruba girilmesi yeterlidir.

7-) Nöbette gelen limitli reçete grupları için limit dolu olsa dahi diğer nöbetçi eczanelerin limiti olup olmadığı sorularak , eger nöbetçi olan eczanelerin de limiti yoksa gelen reçetenin kabul edilip karşılanması ; eğer limiti eksik olan nöbetçi eczane varsa reçete öncelikli olarak limiti eksik veya boş olan eczaneye devredilmelidir.

8-) Sıralı sisteme dahil tüm reçete gruplarında sırası geldiği halde karşılamak istemeyen eczaneler o tur karşılamış gibi sırası atlatılacaktır. Kurum kuralları dahilinde kurallara uymayan eczaneleri ilgili kurumun kendisi sıradan çıkarırsa itiraz etme hakkımız yoktur.

9-)Huzurevi reçetelerinde dikkat edilmesi gereken hususlar;

- Huzurevinden çıkan tüm reçeteler C grubuna atılıp, karşılandığı gün farmaınbox ‘a kaydedilmelidir. Sistemin A-B gruplarına attığı reçeteler de sıralı dağıtım kutucuğu işaretlenerek C grubuna atılması ve farmainbox ‘a girilmesi gerekmektedir. Ayrıca C grubuna atılmaması SGK açısından kesinti sebebidir.

- Huzurevine ilaçlar kurumun belirttiği saatlerde teslim edilmelidir.

- İlaçlar eksik ise mutlaka sebebi belirtilmelidir. ( Günü gelmediyse veya depodan ilaç geç gelecekse vs.)

- Sıradaki eczaneler huzurevinden çıkan yurt dışı sigortalı hasta reçetelerini kabul etmek zorundadır. Bu reçeteler farmaınbox ‘a yurt dışı reçeteleri bölümüne kaydedilmeli fakat huzurevi reçetelerinin limitine dahil edilmelidir.

 

10-) Cezaevi reçeteleri karşılanırken dikkat edilecek hususlar;

-Reçeteler en geç saat 16:00 da kurumdan teslim alınmalıdır. ( Kurum daha erken bi saat belirtir ise daha erken gidilmelidir.

-İlaçlar en geç saat 10:00’ da kuruma teslim edilmelidir. (cumartesi günü de dahil)

-İlaç poşetleri şeffaf olacaktır. Poşet üzerine ilaç sahibinin ismi okunaklı bir şekilde yazılacaktır.

-Her eczane limiti dahilinde reçeteleri karşılayacaktır.

-Reçete aktarımını eczaneler kendi aralarında gerçekleştirecektir. Limit dolduğunda bir sonraki eczaneye aktarılacak reçete olursa cezaevine bilgi verilecektir.

-Ödenmeyen, eksik ya da sonra getirilecek ilaçlar olursa poşetin içine not bırakılacaktır.

-Kontrole tabi ilaçlar haricinde kalan diğer ilaçlar için rapor ya da uzman hekim şartı aranmamaktadır.

-İthal ilaç içeren reçeteler , cezaevi çalışanlarınca takip edilecek olup ithal reçetelerin hep aynı eczanelere değil farklı eczaneler tarafından karşılanması sağlanacaktır.

-Mesai saatleri dışında çıkan acil reçeteler için sözleşmesi olup olmadığına bakılmaksızın nöbetçi eczane tarafından karşılanacak ve reçete mesai saati başladığında nöbetçi eczane tarafından sıradaki eczaneye gönderilecektir.

-Temininde sıkıntı yaşanan ilaç reçetede yazılı ise eczane çalıştığı depolardan ‘’ depoda yoktur yazısı’’ alacak ve kuruma ibraz edecektir.

-Kuruma fatura kesilmeden önce, eczane kurum ile iletişime geçecek ona göre fatura kesilecektir.

-Faturayla birlikte borcu yoktur yazısı mutlaka gönderilecektir.

11-)Kan ürünü grupları için kurallar;

-Nöbet dahil olmak üzere limiti dolu olan hiçbir eczane kan ürünü grubu karşılamayacaktır.(akut kanama hariç)

-Akut kanama reçetesi olmayıp normal kan ürünü reçetesi limiti dolu olduğu halde (nöbet veya iş günü fark etmeksizin) karşılanması halinde reçete tutarının%2 si kadar reçete katılım payı uygulanacak ve uyarı verilecektir. Uyarı süresi 2 yıldır.2 yıl içerisinde uyarı süresi dolmadan kuraldışı reçete karşılanması halinde tüm gruplar dahil olmak üzere bu reçeteler hiçbir şekilde onaylanmayacaktır.

- Sırasında ve kuralında karşılayan eczaneler için reçete katılım payı her zamanki gibi %0,03 (binde üç) üzerinden reçete katkı payı alınmaya devam edilecektir.

-Doğumdan itibaren 6 ay, askerlik süresince C grubu katılım payı alınmayacaktır.

13-) Kan ürünü hariç diğer tüm C grubu sıralı dağıtım reçeteleri için uyarı süreleri 1 yıldır. Limit aşılan tüm gruplar için aşıldığı tarihten itibaren süre 1 yıl olup, herhangi bir grup için bu bir yıl içinde tekrarı halinde kesinlikle onaylanmayacaktır.

 

14-) C grubu sıralı dağıtım reçeteleri karşılanırken yaşanabilecek herhangi bir problemde Tevzi Komisyonundan sorumlu eczacımız Ecz. Gülcan GÖK ( Ayşem Eczanesi) ile iletişime geçebilirsiniz.

19 Ekim 2023 - Okunma Sayısı : 728